slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Türkiye'deki tüm yunus parklarının kapatılması için bir imza da siz verin.

"Yunus Terapisi: Daha Çok Yanlış Bilgi ve Daha Çok Yanlış ÇıkarımDevamı

Türkiye'den ve dünyadan esaret görüntüleri, eylemler: Video Arşivi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na

Kaş'taki yunus gösteri/terapi merkezinin bir daha açılmamak üzere kapatılması, bitkin yunusların sağlık kontrolünden geçirilmesi ve  ilgili yasalar kapsamında sağlıksız olanlara acilen el konulması için desteğinizi her zamankinden daha fazla bekliyoruz.

Aşağıdaki metni olduğu gibi kopyalayıp yasal vatandaşlık haklarınız doğrultusunda, tarih, isim, soyad, t.c. kimlik no. bilgilerinizle birlikte belirttiğimiz adreslere yollamanız yeterli olacaktır:

Gönderilecek Adresler

bilgi@ubak.gov.tr; ymtahan@ubak.gov.tr; metintahan@yahoo.com; dlhokm@ubak.gov.tr; binali.yildirim@tbmm.gov.tr; bakan@ubak.gov.tr; bilgi@basbakanlik.gov.tr; bilgiedinme@basbakanlik.gov.tr; bimer@basbakanlik.gov.tr; alo174@tarim.gov.tr; fselli@tarim.gov.tr; erdal.sumaytaoglu@tarim.gov.tr; antalya@antalya-tarim.gov.tr; hys@antalya-tarim.gov.tr; kas@antalya-tarim.gov.tr; antalya@icisleri.gov.tr; antalyavalisi@antalya.gov.tr; bilgiedinme@tbmm.gov.tr; ozel.kalem@kulturturizm.gov.tr; info@tarim.gov.tr; bilgiedinme@tarim.gov.tr; bilgiedinme@ormansu.gov.tr; antalya@ormansu.gov.tr; osmanyontem@ormansu.gov.tr; cites@cevreorman.gov.tr; veyseleroglu@gmail.com; nakman@ormansu.gov.tr; ankara@ormansu.gov.tr; info@denizcilik.gov.tr; marmaradeniz34@gmail.com

Bir başka seçenek olarak, aşağıdaki metni kopyaladıktan sonra doğrudan Bakanlığın bilgi edinme sayfasındaki forma eklemek için burayı tıklayın.

Gönderilecek Metin

..../..../2012

Konu: Kaş'ta faaliyete geçmiş bulunan yunus parkı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne

ANKARA

Sayın Yetkili,

Geçtiğimiz yıllarda Antalya ili Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası İnceboğaz Mevkii'nde bir süre faaliyet gösterdikten sonra kapanan yunus gösteri ve terapi merkezinin yeniden açılması söz konusudur. Tesise 8 Aralık 2011 tarihinde 4 (dört) adet Afalina (Tursiops truncatus) türü erkek yunus getirilmiştir.

Tesisin Mayıs 2012'de ruhsatsız faaliyete başlaması, ücret karşılığı yunusları görme, fotoğraf çekme ve yunuslarla yüzme hizmeti vermesi sebebiyle 28.05.2012 tarihinde Kaş Belediyesi tarafından mühürlenerek faaliyeti durdurulmuştur. Buna rağmen tesisin faaliyete başladığının kanıtı olan bir İngiliz vatandaşının imzalı beyanı ektedir (EK 1). İşletmeciler, tesisin yunus gösteri ve terapi merkezi olarak faaliyet göstereceğini Kaş'taki otellere ve acentelere dağıttığı broşürlerle (EK 2) duyurmuştur. Bu süre içinde kamuoyunda artan tepkilerden ve yunuslara sağlık kontrolü yapılmasına yönelik resmi talebimizden tam bir hafta sonra West ve Ada adlı iki yunus Bodrum-Güvercinlik'teki gösteri merkezine geçici olarak taşınmış, diğer iki yunus ise Kaş'ta bırakılmıştır. 

Denizin kıyısında ve içinde olan konumuyla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan izin alması gereken tesisin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan verilmiş herhangi bir izninin veya çalışma ruhsatının olup olmadığını, bilgi edinme yasası kapsamında Kaş Sualtı Derneği tarafından Kaş Liman Başkanlığı'na iletilen dilekçe ile sorulmuştur. Tesisin Bakanlık tarafından verilmiş bir çalışma ruhsatının olmadığı cevabı alınmıştır (EK 3).

Kaş, İnceboğaz Mevkii'ndeki tesisin faaliyetinin başlatılmaması ve bir daha açılmamak üzere kapatılması için ilçede 20-21 Nisan 2012 tarihlerinde, Kaş Sualtı Derneği, Kaş Turizm Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Kaş Temsilciliği, Yunuslara Özgürlük Platformu, Greenpeace Türkiye, Alman ProWal Yunus ve Balina Koruma Kuruluşu'nun ve Kaş'ta yaşayan ve doğa koruma bilinci yüksek Türk ve İngiliz vatandaşların katıldığı toplantılar ve protesto gösterileri düzenlenmiştir.

Bahsi geçen tesisin kapatılması talebimizin teknik, hukuki ve ahlaki gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Uluslararası sözleşmelerin ihlali: Akdeniz Afalina yunus popülasyonu Türkiye'nin de taraf olduğu "Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi)"nin II. nolu ek listesinde "kesin koruma altına alınan fauna türleri" arasında yer almaktadır. Bu sözleşmeye göre bu türlerin her türlü kasıtlı yakalanması ve alıkoyulması, kasıtlı öldürülmeleri yasaktır. Anayasa'nın 90. maddesine göre Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Ülkemiz 2006 yılında kendi sularında yaptığı canlı yunus avları ile BERN Sözleşmesi'ni ve Anayasa'yı ihlal etmiştir.

2. Avlanması yasak türler: 2/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı'nı Düzenleyen Tebliğ'de yunuslar, avlanması yasak türler arasında yer almaktadır (Madde 16).

3. Halk sağlığı tehdit altında: 11.06.2011 tarihinde kabul edilen Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda hayvan refahıyla ilgili olan Madde 9 (1) "Hayvan sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler, hayvan refahının sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür" ifadesini içermektedir. Halbuki ilçedeki yunus parkının, içinde yunusların bulunduğu ve bulundukları yerde denize dışkıladığı kafesleri ile halk plajının sınırı bu kafeslerin telleridir. Yunusların dışkıları yoluyla bulaşabilecek çeşitli hastalıklar halkın yüzdüğü sulara geçmek suretiyle halk sağlığını tehdit etmektedir.

4. Bilimsel olmayan yunus terapisi: Kaş'taki tesiste otizmli çocuklara yönelik yunus terapi programlarının paket tur şeklinde satılacağı biliniyor. Bilimsel olarak hiç bir değeri/karşılığı olmayan yunus terapi yöntemi, uzmanlarca yalnızca tutsaklık ortamında değil doğada bile yapılmaması gereken bir aktivite olarak gösterilmektedir. Hacettepe Üniversitesi'nin Sağlık Bakanlığı'na bildirdiği görüş, bu terapi yönteminin bilimsellikle hiç alakası olmadığı yönündedir (EK4).

5. Gelecek nesillere olumsuz örnek: Gösteriye zorlanan yunusları izleyen çocuklar, doğaya sevgi ve saygı duymayı öğrenmek yerine doğayı sömürmeyi ve doğa sömürüsünün alkışlanabilirliğini öğreniyorlar. Havuzlardaki yunuslar doğal olmayan davranışlara zorlanırken, farkında olmadan onları alkışlayan çocukların gelecekte doğaya saygı duyan bireyler olmaları mümkün değildir.

6. Turizmin sekteye uğrama riski: Son yıllarda değişen dünya çevrecilik anlayışında vahşi hayvanlar olan yunusların ve diğer deniz memelilerinin tutsak edilerek, ticaret aracı olarak kullanılması şiddetle kınanan ve kabul edilemez bir durumdur. Çeşitli çevre örgütleri, ki Alman WDSF ve ProWal bunlardandır, yunus parkı olan turizm beldelerine karşı boykot başlatmıştır. Yunus parkı olan turistik merkezler turistlerin protesto ettiği ve tatillerini geçirmeyi tercih etmediği yerler olmaya başlamıştır. Bıçak sırtında iş yapan Kaş esnafı kötü bir sezon riskini alacak durumda değildir. Özellikle başlıca geçim kaynağının sualtı güzellikleri olan Kaş için bu daha da vahim bir durumdur. Bu yüzden yunus parkı açılmadan durdurulmalıdır.

7. Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırılık: Ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 4. maddesinin f bendinde "Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır." denmektedir. Aynı sayılı kanunun 24. maddesi "Hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı, veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır" şeklindedir.

Yukarıdaki gerekçelerden 7 madde ışığında Bakanlığınızda ya da ilgili bakanlıklarda görevli, özellikle deniz memelileri (mümkünse yunuslar) üzerinde çalışmış bir veterinerin/deniz memelisi uzmanının da içinde bulunduğu bir kurulun Bakanlığınız tarafından oluşturulmasını, bahsi geçen tesisteki iki yunus ile Bodrum-Güvercinlik'teki parka aktarılan West ve Ada adlı yunusların sağlık kontrollerinin, gerekli kan tahlillerinin yapılmasını ve sağlıksız olmaları veya insanlara yönelik sağlık riski taşımaları durumunda Bakanlığınızın yunuslara el koymasını, gerekçelerimizle ilgili olarak, bahsi geçen tesisin bir daha açılmamak üzere kapatılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.

Saygılarımla,

Ad Soyad:

Kimlik no:

İlçe/Şehir:

 

 

Dağıtım

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Balıkçılık ve Suürünleri Genel Müdürlüğü)

-Orman ve Suişleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Bilgi

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bak. (Deniz ve İçsular Düzenleme Gen.Md.)

-Kaş Liman Başkanlığı

Ekler

1-İngiliz vatandaşın imzalı beyanının fotokopisi

2-Kaş Yunus Parkı broşür örneği & Kaş'taki tesisle ilgili haber ve fotoğraflar

3-Kaş Liman Başkanlığı'nın 05.06.2012 tarih ve B.02.1 DNM/01.06.02.50/359 sayılı cevabı

4-Sağlık Bakanlığı'nın, Hacettepe Üniversitesi'nin bilimsel görüşünü içeren 22.12.2010 tarihli cevabı


Sitemizdeki yazı, görsel ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Siz de katılın! drupal-love-right.png
Siz de katılın! drupal-love-LEFT.png