TripAdvisor yunus ve balinaları tutsak eden tesislere bilet satmayacak

Dünyanın en büyük seyahat platformlarından biri olan TripAdvisor, ahlaki gerekçelerle yunus ve balinaların esaret altında tutulduğu tesislere artık bilet satmayacağını duyurdu.