2014’te yunus parkları kapatılsın diyenler çoğaldı!

Yunuslara Özgürlük Platformu, yunus gösteri merkezlerindeki esarete karşı 2014 yılında Türkiye’de yürütülen kampanya, eylem ve yasal başvuruları kronolojik sırayla ayrıntılı biçimde derledi. Yunus parklarının TBMM tarafından yasaklanmasını içeren tartışmalı tasarı, deniz memelisi ticaretinin durdurulması için Platform’un CITES yürütücüsü Avrupa Komisyonu’na gönderdiği resmi başvuru ve Tuzla’da açılması planlanan yeni tesise karşı kamuoyu tepkisi, listede ön plana çıkan başlıklardan.