2009 yaz mevsiminde, Türkiye’nin Batı Karadeniz kıyılarında deniz memelilerinin olağandışı toplu ölümü (+ EN)

Özet

Batı Karadeniz Türkiye kıyılarında Temmuz ayı ortası ve Ağustos ayı başına kadar olağandışı toplu deniz memelileri (setase) ölümleri belirlenmiştir. 53 mutur, 9 tırtak, 7 afalina ve 45 tanımlanamayan olmak üzere toplam 114 setase bireyi ölü olarak bulunmuştur. 9 tırtak canlı olarak karaya vurmuş, 6’sı tekrar denize döndürülmüştür. Sadece 2 tırtak bireyi üzerinde nekropsi, örnekleme ve doku analizi yapılmıştır. Beyin, akciğer, dalak, karaciğer ve böbrek doku örnekleri formalinde fikse edilmiş ve parafine gömülmüştür. Histolojik analizler yapılmış, morbilivirüs antijeni tespiti için immünohistokimyasal teknik uygulanmıştır. Elde edilen RNA ve cDNA örnekleri morbilivirüs varlığının tespiti için geleneksel PCR ve geri transkripsiyon-PCR (RT-PCR) ile incelenmiştir. Başlıca histopatolojik bulgular olarak multifokal non purulent menenjit, akciğer alveollerinde ağır difüz ödem, karaciğerde multifokal periportal makrovasküler steotoz, böbrek medullasında intersitisyal ve tübüler dejenerasyonla beraber protein döküntüleri ve kalsifikasyon görülmüştür. Her iki bireyde de morbilivirüs enfeksiyonuna ait bir bulguya rastlanmadığından bu olağandışı toplu ölümlerin sebebi halen belirsizliğini korumaktadır.

Arda M. Tonay (1,2), Ayhan Dede (1,2),  Ayaka Amaha Öztürk (1,2), Didem Ercan (3), Antonio Fernández (4)

1 Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 34470, Laleli-İstanbul, Türkiye

2 Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 34820, Beykoz, İstanbul, Türkiye

3 Su Ürünleri Fakültesi, Muğla Üniversitesi, 48000, Muğla,Türkiye

4 Institute for Animal Health. University of Las Palmas de Gran Canaria, Kanarya Adaları, İspanya

* Yazışmadan sorumlu yazar: atonay@istanbul.edu.tr

Unusual mass mortality of cetaceans on the coast of the Turkish Western Black Sea in summer 2009

Arda M. Tonay (1,2), Ayhan Dede (1,2),  Ayaka Amaha Öztürk (1,2), Didem Ercan (3), Antonio Fernández (4)

1 Faculty of Fisheries, Istanbul University, 34470, Laleli-Istanbul, TURKEY

2 Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), 34820, Beykoz, Istanbul, TURKEY

3 Faculty of Fisheries, Muğla University, 48000, Muğla, TURKEY

4 Institute for Animal Health. University of Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, SPAIN

*Corresponding author: atonay@istanbul.edu.tr

Abstract

Between mid-July and early August, an unusual mass mortality of cetaceans was detected on the Turkish Western Black Sea coast. 114 cetaceans (53 harbour porpoises, 9 common dolphins, 7 bottlenose dolphins, 45 unidentified) were reported dead and nine common dolphins stranded alive, 6 of which were returned to the sea. Only two freshly dead common dolphins were subjected to a complete necropsy, sampling and tissue analysis. Tissue samples from brain, lung, spleen, liver, kidney, muscle and testis were fixed in formalin and embedded in paraffin. Histological analysis was conducted and immunohistochemical technique to detect morbillivirus antigen was applied. RNA and cDNA samples were examined for dolphin morbillivirus (DMV) detect by reversetranscription–PCR (RT-PCR) and conventional PCR. Main histopathological lesions were multifocal non-purulent meningitis, severe diffuse alveolar oedema in lung samples, multifocal periportal macrovacuolar hepatic steatosis, interstitial and tubular degeneration with protein casts and calcifications in renal medulla. No evidence for DMV infection was analytically found in both dolphins, and the cause of this unusual mortality is still uncertain.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayın.