Bilimsel Veriler

Yunusla terapi aldatmacasından hayvan esaretinin olumsuz etkilerine, yunus parklarındaki kaza ve ölüm risklerinden bulaşıcı hastalık tehdidine, deniz memelisi türlerinden insan baskısının yaban hayvanlar üzerindeki etkilerine kadar pek çok farklı konuda bilimsel makale ve araştırmayı Bilimsel Veriler kategorisi altında bulabilirsiniz. 

“Yunusla terapinin otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.”Tohum Otizm Vakfı

“Yürütülen çalışmalar yunuslarla etkileşimin herhangi bir terapötik yararı olmadığı yönündedir. Öte yandan, terapi adı altında yürütülen bu etkinliklerin çocuklar açısından enfeksiyon ve kaza riski taşıdığı da bilinmektedir. Tüm bu bilgiler ve değerlendirmeler ışığında, tutsak edilen yunuslar üzerinden para kazanma girişimlerinin bilim çevreleri tarafından savunulmasının mümkün olmadığı açıktır.” – Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar, Tohum Otizm Vakfı / Uzman, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü / Kurucu