2008 yaz mevsimi Doğu Akdeniz araştırma seferi setase gözlemleri (+ EN)

Ayhan Dede (1,2)*, Adib Saad (3), Milad Fakhri (4), Bayram Öztürk (1,2)

1 Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 34470, Laleli-İstanbul, Türkiye

2 Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 34820, Beykoz, İstanbul, Türkiye

3 General Establishment of Fisheries, Tishreen University, SYRIA 4National Center for Marine Sciences-CNRSL, Lübnan

* Yazışmadan sorumlu yazar: aydede@istanbul.edu.tr

Özet

Doğu Akdeniz’de setase türleri üzerine az sayıda çalışma bulunmaktadır. Tür kompozisyonu ve habitatları gibi temel bilgilerin eksikliği etkin koruma planlarının geliştirilmesini imkansız kılmaktadır. Sonuç olarak, tür kompozisyonunun, setase populasyonlarının büyüklüğünün ve dağılımının belirlenmesi için, 2008 yazında (11-24 Temmuz) Türkiye, Lübnan ve Suriye karasuları ve doğu Akdeniz uluslar arası sularında setase gözlem verileri toplanmıştır. Gözlem eforu toplamda 860 deniz milidir (nm) ve 16 gözlem kaydedilmiştir. Çalışma boyunca, tek bir gözlemde beş Physeter macrocephalus, beş gözlem de 53 Stenella coeruleoalba, bir gözlem de 2 Grampus griseus (Stenella coeruleoalba ile birlikte), yine tek gözlemde 2 Delphinus delphis ve dokuz gözlemde 27 Tursiops truncatus kaydedilmiştir. Toplam karşılaşma oranı 0.18 gözlem/10 nm’dir. Bu çalışma Doğu Akdeniz’deki cetacea populasyonlarını incelemek için gerçekleştirilmiş bir ön çalışmadır ve araştırma bölgesinde koruma planlarının geliştirilmesi için gerekli olan temel bilgilerin toplanması ve literatüre katkı sağlaması açısından önemlidir.

Cetacean sightings in the Eastern Mediterranean Sea during the cruise in summer 2008

Ayhan Dede (1,2)*, Adib Saad (3), Milad Fakhri (4), Bayram Öztürk (1,2)

1 Faculty of Fisheries, Istanbul University, 34470, Laleli-Istanbul, TURKEY

2 Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), 34820, Beykoz- Istanbul, TURKEY

3 General Establishment of Fisheries, Tishreen University, SYRIA 4National Center for Marine Sciences-CNRSL, LEBANON

* Corresponding author: aydede@istanbul.edu.tr

Abstract

The Eastern Mediterranean Sea is one of the least studied areas for cetaceans in the Mediterranean Sea. Lack of basic knowledge such as species composition and habitats makes it impossible to develop effective conservation measures. Therefore, in order to determine the species composition, size and distribution of cetacean populations, cetacean sighting data were collected during a research cruise carried out in summer (11-24 July) 2008 in the international water of the Eastern Mediterranean Sea, as well as the Turkish, Lebanese and Syrian territorial waters. Totally 860 nautical miles (nm) of survey effort was made and 16 sightings were recorded. During the study, five Physeter macrocephalus in one sighting, 53 Stenella coeruleoalba in five sightings, two Grampus griseus in one sighting (associated with S. coeruleoalba individuals), two Delphinus delphis in one sighting and 27 Tursiops truncatus in nine sightings were recorded. The overall sighting rate was 0.18 sightings/10 nm. This is a preliminary study for understanding cetacean populations in the Eastern Mediterrannean Sea, but the results of this study will provide basic information for developing conservation plans in the area.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayın.