45 ülkede aynı anda aynı mesaj: Havuzları boşaltın! #emptythetanks

24 Mayıs 2014 tarihinde milyonlar, yunus parklarındaki esarete ve işkenceye karşı bir araya geldi. Türkiye’deki yunus gösteri merkezlerinden birini sınırları içinde barındıran Marmaris’te olduğu gibi, dünyanın dört bir yanında eşzamanlı yapılan Empty the Tanks eylemleri, “Havuzları Boşaltın” mesajıyla hayvan esaretinin son bulması için bir kez daha dünyayı ayaklandırdı! #emptythetanks 

Siz de Marmaris’te yaşıyor ve yunus parklarında deniz hayvanlarının tutsak edilmesini istemiyorsanız Marmaris’te yaşayan ve farkındalık yaratmak için mücadele veren kişilerle güçlerinizi birleştirebilirsiniz! Marmaris’teki gelişmeleri takip etmek için bu bağlantıya tıklayıp iletişim için gruba dahil olabilirsiniz.   

Marmaris eylemi’nin video için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Empty The Tanks Worldwide

www.emptythetanksworldwide.com

www.facebook.com/EmptyTheTanksWorldwide 

Milliyet: http://bit.ly/1nstqFn