Köpekbalığı Esaretine Karşı Başvuru

Balıkesir-Edremit-Akçay beldesinde, tüm hukuksuzluklara rağmen, ticari faaliyetini sürdüren Akvaryum Kafe’nin yasalara göre gerekli cezaları alması ve kapatılması için tepkinizi gösterin.

Küçücük bir havuzda insanlarla yüzmeye zorlanan köpekbalıklarının, yüzme sırasında insana zarar vermemesi için iğneleri koparılan vatozların, güneş ışığına maruz bırakılan mürenlerin ve cam faunusta teşhir edilen ıstakozların doğal yaşam ortamlarına geri dönebilmesi ve bu işkencenin, bir daha başlamamak üzere sonlandırılması için harekete geçin.

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında hazırladığımız aşağıdaki “Başvuru Metni” başlığının altındaki bölümü olduğu gibi kopyalayıp “Ek”leriyle birlikte; Tarih, İsim-Soyad ve T.C. Kimlik Numaranizi da ekleyerek, belirtilen adreslerin tümüne kendi e-posta adresinizden yollayın. Yetkili kurumlardan resmi bir cevap gelmek durumundadır. Gelmediği takdirde, Bilgi Edinme Üst Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz. (Adreslerin bir bölümü geri dönse de BİMER üzerinden mutlaka başvurunuz yetkili kurumlara iletilecektir) 

Esarete, sömürüye ve işkenceye karşı siz de sesinizi yükseltin!

Eylül 2010 tesis içi çekimleri için: http://www.dailymotion.com/ozguryunuslar

Çocuklarla vatozların ve köpekbalıklarının aynı havuzda yüzdüğü görüntüler için: http://www.dha.com.tr/n.php?n=474f7f8f-2010_06_23

“Vatozların iğnelerini söküyoruz” röportajı için: http://www.haberler.com/video-haber/video.asp?id=2119945

Başvuru Metni:

Konu: Balıkesir ili Edremit ilçesi Akçay Beldesi’ndeki “Akvaryum Kafe”de sergilenen deniz canlılarının doğaya geri bırakılması ve işletme ile görevini yapmayan yetkili kurumlar hakkında yasal işlem başlatılması

Tarih:

(BIMER üzerinden de gönderilmiştir)

BALIKESİR İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NE; BALIKESİR TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE; BALIKESIR TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBESİ’NE; EDREMİT BELEDİYESİ’NE; EDREMİT KAYMAKAMLIĞI’NA; AKÇAY BELEDİYESİ’NE; TURİZM BAKANLIĞI’NA; MALİYE BAKANLIĞI’NA; SAĞLIK BAKANLIĞI’NA; TÜM DİĞER YETKİLİ MAKAMLARA VE BİRİMLERE:

26.10.2010 tarihinde Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü adına “Mustafa Çakmak”tan gelen yanıt, 25.09.2010 tarihli, 421798 sayılı bilgi edinme başvurumuza verilmesi gereken resmi bir yanıt değildir ve sorularımız hiçbir şekilde detaylandırılmamıştır (Tarım İl Müdürlüğü’nün yanıtı, aşağıda, Ek1’de sunulmuştur). Bu yanıtta, ne sayı, ne konu başlığı, ne de imza vardır.

Bu nedenle, sorularımızı ve taleplerimizi tekrarlayarak başvurumuzun kapsamını genişletiyoruz ve eklerde ilk başvurumuzu da sunuyoruz. Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü ve Balıkesir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden de, Bilgi Edinme Yasası’na uygun biçimde, tarih, sayı ve yetkili imzayla birlikte, resmi bir yanıt bekliyoruz.

Aynı zamanda, yine bahsi geçen ilk başvurumuza, BİMER Başvuru Sorgulama sayfasında, “yapılan işlemler” başlığı altında, Edremit Kaymakamlığı’nın 21.10.2010 tarihinde “Gereği Yapıldı” ibaresi bulunmaktadır. Ne yapıldığına dair, Edremit Kaymakamlığı’nın tarafımıza detaylı bilgi vermesi gerekmektedir. Bize bu bilgi ulaşmamıştır.

Daha da önemlisi; 04.11.2010 tarihinde Akçay Belediyesi’nden gelen, aşağıda ek olarak sunulan resmi yanıta göre, Akçay Kordon park deniz kıyısında faaliyet göstermekte olan Akvaryum Kafe, şu anda yalnızca Akçay Belediyesi’nce 30.07.2010 tarihinde, 68 sayı ile verilmiş olan “çay bahçesi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı”na sahiptir. Ruhsatta belirtilen işyeri ünvanı ise, Belediye’den gelen belgeye göre, “Akvaryum Aile Çay Bahçesi”dir.

Aynı belgede; Akçay Belediyesi’nin akvaryum işletmesi için ruhsat düzenleme yetkisi bulunmadığı, bu yetkinin; ‘’Ev ve Süs hayvanları satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetlenme usul ve esaslarına dair yönetmelik’’ 5. ve 6.maddeleri uyarınca, Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi yetkisinde bulunduğu belirtilmektedir.

13.10.2010 tarihinde Akçay Belediyesi Zabıta Komiserliği tarafından bize gönderilen yanıtta ise; şu bilgi verilmiştir: “Akvaryum ile ilgili yaptığımız araştırmalar neticesinde Akvaryum ruhsatının İlçe Tarım Müdürlüğü’nce verileceği ilgili işletmeciye bildirilmiştir.”

Oysa bahsi geçen bu “aile çay bahçesi”, bu başvurunun kaleme alındığı 9 Kasım 2010 tarihi itibariyle, önceki tüm başvurularımıza rağmen, içinde, Türkiye’nin de imza attığı IUCN onaylı, dünya çapında nesli tükenmekte olan köpekbalıklarını, yasalara, etiğe ve hayvan haklarına aykırı olarak iğneleri koparılmış vatozları, yaşam ortamına hiçbir şekilde uymayan bir şekilde küçücük bir cam fanusa yerleştirilmiş müreni ve ıstakozları teşhir etmektedir ve bunun üzerinden para kazanmaktadır.

Burada teşhir edilen hayvanlar, ne süs hayvanıdır, ne de ev hayvanıdır. Bu hayvanlar, bahsi geçen yönetmelikteki tanımda “balık” olarak belirtilmesine rağmen, ev akvaryumlarındaki lepistesler değil, 5-50 metre derinliklerde yaşayabilen köpekbalığı ve köpekbalığı familyasından vatozlardır.

Aynı zamanda Akvaryum Kafe, bahsi geçen yönetmelikte, ne bir “pansiyon”dur, ne bir “konukevi”, ne de bir “eğitim yeri”dir; yalnızca “çay bahçesidir” ve çay bahçesi ruhsatlı bir yer, içinde akvaryum barındıramaz.

Bu nedenle, aşağıdaki sorularımızın ve altındaki yasa maddelerinin değerlendirilmesi ve tarafımıza detaylı ve resmi bilgi verilmesi gerekmektedir:

Akçay Belediyesi Zabıta Komiserliği’nin bahsettiği “Akvaryum Ruhsatı” ne demektir? Yasal tanımlaması ve kriterleri nedir, neye göre verilmektedir? Hangi kurum bu ruhsatı vermekle yetkilidir? Bahsi geçen akvaryum ruhsatı bile olmadan, bu işletmede, nasıl olur da “aile çay bahçesi ruhsatı”yla köpekbalıklarını, yine köpekbalığı familyasından vatozları ve ayrıca mürenleri barındırıp üzerinden para kazanabilir? Hangi aile çay bahçesi buna benzer “yabani” türleri barındırmaktadır? 

  1. Türkiye’de ve dünyada hangi yasaya göre, bir “aile çay bahçesi”, “ev ve süs hayvanı olmayan” bu “yabani türleri” barındırma, teşhir etme ve insanlarla aynı havuzda yüzdürme yetkisi vermektedir? Hangi kurum, “aile çay bahçesi” ruhsatını denetleme ve akvaryum işletmeye izin veren ilgili ruhsatın olmaması durumunda ceza kesme ve varolan işletmeyi – havuzu kapatma yetkisine sahiptir? Bu kurum neden görevini yerine getirmemektedir ve işletmeyi, gerekli ruhsatın olmaması nedeniyle kapatmamaktadır?
  2. Türkiye’de ve dünyada hangi yasa, vatozların iğnelerinin, insanlarla aynı havuzda yüzerken onlara zarar vermemesi için “koparılması”na izin vermektedir? Bugüne kadar işletme ve sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı mı? Başlatılmadıysa sonuç hakkında bilgi talep ediyoruz. Aşağıdaki haber bağlantılarının en az üçünde de şu bilgi geçmektedir:“Daha önce Altınoluk’ta da bu projeyi uyguladıklarını da belirten Altınoluk Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Halil Ataç Ataç, akvaryuma atılan balıkların zararsız olduğunu özellikle vatozların zehirli iğnelerinin sökülerek zararlarının ortadan kaldırıldığını söyledi.” Bu müdahale; ticari amaçlara yönelik yapılmanın yanı sıra, insafsız ve canicedir. Daha da bağlayıcı olan tarafı ise, 5199 sayılı yasanın 8. Maddesine tamamen aykırı olması nedeniyle yasal suç teşkil ettiğidir. (Ilk başvurumuzdaki cevapsız kalan sorulardan)
  3. Türkiye’de ve dünyada hangi yasa, Akvaryum Kafe’de teşhir edilen ve insanlarla yüzmeye zorlanan bu yabani hayvanların “doğal ortamlarından koparılmasına” ve doğal ortamlarına uygun olmayan şartlarda barındırılmasına ve gösteri unsuru olarak sunulmasına izin vermektedir?
  4. Türkiye’de ve dünyada hangi yasa, bir aile çay bahçesinin, Turizm Bakanlığı yetkisinde olan “gösteri merkezi ruhsatı” olmadan dahi, “aile çay bahçesi ruhsatıyla” kapıda 1 TL ve 20 TL karşılığında köpekbalıklarıyla yüzmek için müşterilerden bilet kesmesine izin vermektedir? Maliyenin denetimi olmadan Akvaryum Kafe bu usulsüzlüğü nasıl sürdürmektedir? Akvaryum Kafe’nin, kapıda bilet kesme yetkisi var mıdır?
  5. Akvaryum Cafe’de kaç adet köpekbalığı, müren, ıstakoz ve vatoz vardır?Bu türler dışında başka deniz canlıları tutulmakta mıdır? Bu balıklar, özellikle de köpekbalıkları nereden, nasıl ve hangi tarihlerde temin edilmiştir? (Ilk başvurumuzdaki cevapsız kalan sorulardan)
  6. İlgili il müdürlükleri veya Sağlık Bakanlığı’ndan halk sağlığı ve suyun insan sağlığına uygunluğuna dair herhangi bir denetim/tespit yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuç raporunun tarafıma verilmesini talep ediyorum. (Ilk başvurumuzdaki cevapsız kalan sorulardan)
  7. Havuz suyunun bugüne kadar hayvanların sağlığına uygun olup olmadığına dair herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu raporun gönderilmesini ve ne tür bir sonuca varıldığının bildirilmesini talep ediyorum. Videoda görüldüğü üzere, hayvanlar sıklıkla kafalarını suyun dışına çıkarmaktadır. Bu da sudaki oksijen oranının az olduğu itibarını yaratmaktadır. Ancak bunun tespiti için bilimsel bir çalışma yapılmalıdır. (Ilk başvurumuzdaki cevapsız kalan sorulardan)
  8. Kış sezonunda bu hayvanlarla ilgili işletmenin ve yetkili kurumların planları nedir?(Ilk başvurumuzdaki cevapsız kalan sorulardan)

Öncelikle bu sorularımızın, “resmi bir dille”, “ilgili yasa maddeleriyle örneklendirilerek” yanıtlanmasını ve bu tarih itibariyle de, bahsi geçen işletmeye ve sahibi RECEP SAKIZLI’ya, aşağıda tek tek belirtilen kanun maddelerinin kesin ihlali gereği, gerekli cezanın kesilmesini ve yasadışı olarak hizmet veren Akvaryum Kafe’nin acilen kapatılmasını, burada barındırılan hayvanların da, veterinerler ve yetkili kurumlardan temsilciler tarafından doğal yaşam ortamlarına bırakılmalarını ve tarafımıza acilen bilgi verilmesini talep ediyoruz.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre:

a. Vatozların iğnelerinin koparılması SUÇTUR (5199 sayılı yasa – Madde 8).

b. IUCN’e göre “doğada soyu tükenme tehlikesi yüksek” (VU – vulnerable) olarak uluslararası tanımlaması yapılan, kırmızı listede yer alan ve Akvaryum Kafe’de tutulan “Mustelus mustelus” köpekbalıklarının doğal yaşam ortamlarından koparılarak, yine doğal yaşam ortamlarına uygun olmayan şartlarda barındırılması, ticari amaçlarla kullanılması, teşhir edilmesi ve insanlarla aynı ortamda, hijyenik olmayan şartlarda yüzdürülmesi SUÇTUR (5199 sayılı yasa – Madde 4’ün tamamı).

c. Denizde, doğal yaşam ortamında karanlıkta, kayalara gizlenerek yaşamını sürdüren mürenlerin güneşin ve günışığının altında teşhir edilmesi; yine doğal yaşam ortamında kumların altında saklanarak yaşamını sürdüren vatozların kum olmayan çıplak bir havuzda diğer köpekbalıklarıyla birlikte yüzdürülmesi SUÇTUR. (5199 sayılı yasa – Madde 4’ün tamamı)

d.Bahsi geçen canlıları “aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” SUÇTUR. (5199 sayılı yasa – Madde 14)

4982 ve 3071 sayılı yasalar gereğince, yukarıdaki soruların cevaplarını detaylı ve yasa maddelerinin ihlalini temel alan başvurumun değerlendirilmesi ve yasal süre içerisinde resmi bir yazıyla detaylandırılarak bize geri dönülmesini talep ediyoruz.

Saygılarımla,

İsim-Soyad:

T.C. Kimlik No:

EKLER

EK 1: Mustafa Çakmak’tan İl Tarım Md. adına gönderilen gayriresmi yanıt

From:Mustafa ÇAKMAK(balikesirtarim@gmail.com)
Sent:Tuesday, October 26, 2010 8:44:11 AM
To:y@hotmail.com

18.10.2010 tarihinde Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı ve Edremit Kaymakamlığı başvurularla ilgili cevap yazmışlardır.

—————————————-

EK 2: Akçay Belediyesi Zabıta Komiserliği’nden gelen yanıt

Akçay Belediyesi

halklailiskiler@akcay.bel.tr

To y@hotmail.com

From:Akçay Belediyesi(halklailiskiler@akcay.bel.tr)
Sent:Wednesday, October 13, 2010 1:21:24 PM
To:y@hotmail.com

Öncelikle gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

25.10.2010 tarihli e-postanızda belirttiğiniz konu ile ilgili olarak;

Anılan adresteki işletmenin Belediyemizden alınmış olan Çay Bahçesi Ruhsatı bulunmaktadır.

Akvaryum ile ilgili yaptığımız araştırmalar neticesinde Akvaryum ruhsatının İlçe Tarım Müdürlüğü’nce verileceği ilgili işletmeciye bildirilmiştir.

Konu ile ilgili takibimiz devam etmektedir. Gelişmeler tarafınıza bildirilecektir.

Saygılarımızla,

Akçay Belediyesi

Zabıta Komiserliği

Tel: 0266 384 10 37

—————————————-

EK 3: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

Türkiye’de 2004 Tarihli 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu”:

(Madde1)

Hayvanların rahat yaşamalarını ve uygun, iyi muamele görmelerini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak.

İLKELER:

Madde 4 paragraf a), c), f), h) ve i)

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

e) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır.

f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.

g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.

h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

i) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.YASAK MÜDAHALELER

Madde 8 – Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır.

Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbi amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez.

Bir hayvana tıbbi amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping yapmak, hayvanların türlerine has davranış ve fiziki özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek yasaktır.

Madde 14 – Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.

DENETİM

Madde 17 – Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en büyük mülki amirine yetki devri suretiyle devredilebilir.

KORUMA ALTINA ALMA

Madde 24 – Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.

İDARİ PARA CEZALARI

Madde 28- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./553.mad)

e) 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına onbin Türk Lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.

k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara üçyüz Türk Lirası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kesilmiş ve canlı hayvanlara elkonulur.

————————————————

EK 4: IUCN raporları ve bağlantıları

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/39358/0http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=4996&genusname=Mustelus&speciesname=mustelus

——————————————

EK 5: Eylül 2010’da Akvaryum Kafe’de çekilen fotoğraf ve videolar (ekte sunulmuştur)

———————————————

EK 6: İlgili bağlantılar ve haberler

———————————————

EK 7: 6 Eylül’de gelen ilk ihbar

> Date: Mon, 6 Sep 2010 12:21:21 +0300

> Subject: FW: Köpekbalığı katliamı

> To: y@hotmail.com;

> > —— Forwarded Message

> From: <sedaS>

> Date: Mon, 6 Sep 2010 09:56:48 +0100


> Subject: Köpekbalığı katliamı

>

> >

> Merhabalar,

> Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı AKÇAY tatil beldesinde esir alınan

> yüzlerce yavru köpek balığı için yardımlarınızı rica ediyorum.

> Fotoğraflarında arka fonda görebileceğiniz küçük havuzlarda kendi pislikleri

> içinde yüzmeye mahkum bırakılmışlar. Çünkü 1 TL veren herkes gelip bunları

> görsün, dokunsun, beslesin diye. Çocuklarına gösteriyorlar bu vahşeti,

> gururla…

>

> Ekosistemin çok önemli parçası olan bu sevimli yavrular ölünce yenileri

> getiriliyor denizden. Belki balıkçıların ağlarına dolanan bu sevimli

> yavrular 3 kuruşa veriliyor bu girişimci cafe sahibine. Ama işin çok karlı

> olduğu kesin. Sanırım gelecek sene bütün cafeler köpek balığı, yunus

> akvaryumu koyacaklardır! Deniz manzarasının tam önüne. Kendi doğal

> ortamlarından mahrum bırakılarak oyuncak yapılacaklardır. çoluğun, çocuğun

> eline.

>

> Ne talihsizdirki Türkiyede yaptığım hiçbir dalışta göremediğim bu balıkları

> ilkel bir havuzun içinde gördüm. Bu katliam devam ederse bu türü bir daha

> görürmüyüz onuda bilemiyorum.

>

> Cafe sahibi yasal olarak işlem görmesi ve halkın esir alınan hayvanlar

> hakkında bilinçlendirilmesi için desteğinizi rica ediyorum. Bireysel olarak

> yaptığım görüşmeler ve taleplerimle bir sonuca ulaşamadım.

>

> Saygılarımla,

>

> SedaS>

>

> —— End of Forwarded Message

——————————————————–

EK 8: 25 Eylül 2010 tarihli ilk bilgi edinme başvurumuz ve resmi kurumlar tarafından yanıtlanmayan sorularımız

6 Eylül 2010 tarihinde, Akçay Beldesi merkezinde, halk plajının bitişinde, Sarıkız Meydanı’ndaki Akvaryum Kafe ile ilgili tarafımıza gelen bilgi ve belgeler ışığında bilgi edinme başvurumu gerçekleştiriyorum.

Akvaryum Kafe ve bu kafenin açılmasına izin veren yetkili tüm kurumlar, işletmeleri içinde tuttukları ve sergiledikleri köpekbalıkları, vatozlar ve mürenler nedeniyle, başvurumda “EK” olarak belirtilen bölümde özetlenen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun en temel maddelerini, özellikle de 4. ve 8. maddeyi çiğnemiş ve bu nedenle de suç teşkil eder noktaya gelmiştir. Ilgili kanuna göre, Il Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Il Tarım Müdürlüğü tarafından, cezai islemlerin uygulanması gerekmektedir.

Daha da önemlisi;burada tutulan köpekbalıkları, Mustelus mustelustüründen olup “Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği” tarafından sürdürülmekte olan, bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma durumu envanteri “IUCN Kırmızı Listesi”nde “VU (Vulnerable-Hassas)” statüsünde, yani “doğada soyu tükenme tehlikesi yüksek” türlerden biri olarak tespit edilmiştir. Bu türler, ulusal ve uluslararası öneme sahip olup korunmaları gereken bitki ve hayvan türleridir.

Akvaryum Kafe’de Mustelus mustelustürünün varlığı,hem gelen fotoğraf ve videolar aracılığıyla Türkiye’deki çeşitli bilim insanlarına danışılarak tespit edilmiş, hem de kafeyle ilgili çıkan haberlerde işletme sahibinin demeci olarak kaydedilmiştir.

IUCN raporlarına göre;bu türlerin popülasyon oranları, Akdeniz’de 1994-2006 yılları arasında avcılık nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Kendini yenileme özelliği de oldukça düşük olan bu türlerin popülasyonunun iki katına çıkma süresi, hiç avlanma olmaz ise, 14 yıldır.

IUCN raporlarına ek olarak; bilim insanlarının bilimsel verilerine göre; köpekbalıklarının esarete dayanıklılığı çok düşük olmakla birlikte, esaret altında ölüm oranları çok fazladır. Bu ufacık havuz; suyunun ve çevresinin kirliliği, işletmede çalan yüksek sesli müziğin etkisi ve havuza giren insanlardan hayvanlara geçebilecek olası bakteriler, hastalıklar nedeniyle bu hayvanların ölümlerini hızlandıracak, 5199 sayılı yasada belirtildiği üzere “fiziksel ve psikolojik acı” çekmelerine neden olacak niteliktedir.

Benzer şekilde mürenler, doğal ortamlarında, karanlık ve kuytu ortamlarda yaşam alanı yaratırlar. Oysa bu işletmedeki müren, gün ışığına maruz kalmakta, hareket alanı tamamen kısıtlanmakta ve doğal yaşam ortamına tamamen aykırı bir yerde tutulmakta ve sergilenmediktedir.

Bunun yanı sıra, Türkiye genelinde dip trolü avcılığı sırasında çok sayıda vatoz avlanmaktadır. Kıkırdaklı balıkların popülasyonlarının kendilerini yenileme özellikleri zayıftır. Doğal yaşam ortamlarından koparılan bu türlerin sayısı arttıkça ve ölen köpekbalıklarının, vatozların ve mürenlerin yerleri yenileriyle dolduruldukça, ekosisteme ciddi bir zarar verilmektedir. Nitekim, ekte göreceğiniz Akvaryum Kafe’de Eylül 2010 tarihinde çekilmiş fotoğraflardan birinde, yavru bir köpekbalığı dahi vardır.

Bugün yürürlükte olan 5199 sayılı kanun, yetkili makamlarca, ticari kaygılar güdülmeksizin uygulanmak zorundadır.

Ek olarak; Türkiye’nin de aralarında olduğu 83 ülke, 110 resmi kuruluş, 800’den fazla sivil toplum kuruluşu ve 181 ülkeden yaklaşık 10 bin bilim adamı ise, IUCN üyesidir. Bu nedenle Türkiye, imza attığı ve içinde yer aldığı ulusal ve uluslararası doğa koruma sözleşmeleri ve stratejilerini de uygulamakla yükümlüdür.

Bu bağlamda:

Öncelikle aşağıda belirttiğim sorularıma detaylı bilgi verilmesini ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerinin ihlali nedeniyle de,Recep Sakızlı isimli işletme sahibine (ve ilgili diğer kişilere) gerekli yaptırımın uygulanmasını, gerekli cezanın yasal düzenlemeler dahilinde verilmesini ve tarafıma sonuç hakkında bilgi verilmesini talep ediyorum.

Hemen akabinde, bahsi geçen kafedeki akvaryum suyunun kimyasal özellikleri ve oksijen oranları hakkında bir test yapılmasını ve sonucun tarafımıza bildirilmesini talep ediyorum.

En önemlisi; av sonrası küçücük havuzlarda ve akvaryumlarda “sergilenen”, tutsak halde bulundurulan, yalnızca “1 TL” kazanabilmek uğruna doğal yaşam ortamlarından koparılan tüm hayvanların ise, en yakın zamanda, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden, Tarım İl Müdürlüğü’nden veya ilgili kurumlardan yetkililer ve uzman veterinerler eşliğinde doğal ortamlarına bırakılmalarını talep ediyorum.

4982 ve 3071 sayılı yasalar gereğince, yukarıdaki talepleri kapsayan, aşağıda belirtilen soruları temel alan başvurumun değerlendirilmesi ve yasal süre içerisinde bize geri dönülmesini talep ediyorum. Aksi takdirde Bilgi Edinme Üst Kurulu’na şikâyette bulunacağımı, buna ek olarak da hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde bu usulsüzlüğü duyurmaktan çekinmeyeceğimi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

SORULAR:

1. Akvaryum Cafe’de kaç adet köpekbalığı, müren, ıstakoz ve vatoz vardır? Bu türler dışında başka deniz canlıları tutulmakta mıdır? Bu balıklar, özellikle de köpekbalıkları nereden, nasıl ve hangi tarihlerde temin edilmiştir?

2. Bahsi geçen Akvaryum Cafe’nin işletme ve çalışma ruhsatı var mıdır? Var ise; hangi kurum tarafından, hangi “faaliyet konusu” ile verilmiştir? Ruhsatın bir kopyasının tarafımıza gönderilmesini talep ediyorum.

3. Bu türlerin ufacık havuzlarda, kendi doğal ortamlarına hiçbir şekilde uygun olmayan şartlarda tutulmalarına, sergilenmelerine hangi kurum, hangi yetkiyle, varolan yasaların hangi maddesiyle izin vermiştir?

4. Vatozların zehirli iğnelerinin, bu hayvanlarla akvaryumda yüzen insanlara zarar vermesi nasıl ve hangi yöntemle önlenmiştir? Aşağıdaki haber bağlantılarının en az üçünde de şu bilgi geçmektedir:“Daha önce Altınoluk’ta da bu projeyi uyguladıklarını da belirten Altınoluk Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Halil Ataç Ataç, akvaryuma atılan balıkların zararsız olduğunu özellikle vatozların zehirli iğnelerinin sökülerek zararlarının ortadan kaldırıldığını söyledi.” Bu müdahale; ticari amaçlara yönelik yapılmanın yanı sıra, insafsız ve canicedir. Daha da bağlayıcı olan tarafı ise, 5199 sayılı yasanın 8. Maddesine tamamen aykırı olması nedeniyle yasal suç teşkil ettiğidir.

5. İlgili il müdürlükleri veya Sağlık Bakanlığı’ndan halk sağlığı ve suyun insan sağlığına uygunluğuna dair herhangi bir denetim/tespit yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuç raporunun tarafıma verilmesini talep ediyorum.

6. Havuz suyunun bugüne kadar hayvanların sağlığına uygun olup olmadığına dair herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu raporun gönderilmesini ve ne tür bir sonuca varıldığının bildirilmesini talep ediyorum. Videoda görüldüğü üzere, hayvanlar sıklıkla kafalarını suyun dışına çıkarmaktadır. Bu da sudaki oksijen oranının az olduğu itibarını yaratmaktadır. Ancak bunun tespiti için bilimsel bir çalışma yapılmalıdır.

7. Kış sezonunda bu hayvanlarla ilgili işletmenin ve yetkili kurumların planları nedir?

EKLER:

1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ilgili maddeleri

2. Akvaryum Cafe’den fotoğraf ve videolar

3. IUCN bağlantıları ve raporları

4. İlgili bağlantılar

Başvurunun Gönderileceği Adresler:

balikesir@icisleri.gov.tr; bedk@basbakanlik.gov.tr; mahalli.bilgiedinme@icisleri.gov.tr; bilgiedinme@icisleri.gov.tr; mahalli@mahalli-idareler.gov.tr; teftis@icisleri.gov.tr; bilgiedinme@tbmm.gov.tr; bilgiedinme@basbakanlik.gov.tr; bimer@basbakanlik.gov.tr; mahalli@icisleri.gov.tr; dilekkom@tbmm.gov.tr; info@edremit.bel.tr; yaziisleri@edremit.bel.tr; fenisleri@edremit.bel.tr; isletmeveistirakler@edremit.bel.tr; zabita@edremit.bel.tr; veterinerlik@edremit.bel.tr; basin@edremit.bel.tr; balikesir.edremit@tarimnet.gov.tr; balikesir@tarimnet.gov.tr; balikesir.kontrol@tarimnet.gov.tr; balikesir.teknik@tarimnet.gov.tr; balikesir.idari@tarimnet.gov.tr; balikesir.haysag@tarimnet.gov.tr; balikesir.edremit.mudur@tarimnet.gov.tr; balikesir@cevreorman.gov.tr; mudurluk@balikesir-cevreorman.gov.tr; dmp@balikesir-cevreorman.gov.tr; cevyon@balikesir-cevreorman.gov.tr; yaziisleri@akcay.bel.tr; halklailiskiler@akcaybelediyesi.com; bakan@cevreorman.gov.tr; bakanlik@cevre.gov.tr; bilgiedinme@tarim.gov.tr; cevkom@tbmm.gov.tr; cihangirg@kkgm.gov.tr; haluka@kkgm.gov.tr; info@cevreorman.gov.tr; balikesir@saglik.gov.tr; info@saglik.gov.tr; edremit@balikesir-edremit.gov.tr; ilozelkalem@balikesir.gov.tr; balikesiraynagazetesi@hotmail.com; bilgiedinme@cevreorman.gov.tr; ockkb@ockkb.gov.tr; agursoy@cevreorman.gov.tr; balikesirtarim@gmail.com; bilgi@balikesirtarim.gov.tr; blkbsn@gmail.com; edremit.kaymakamligi@hotmail.com; baskan@akcay.bel.tr; blk_saglik_mud@hotmail.com; mbbilgiedinme@maliye.gov.tr; info@kulturturizm.gov.tr; info@edremit-meb.gov.tr; tariksurmelioglu@balikesirpolitika.com; yenibalikesir@hotmail.com; info@korfezinsesi.com; haber51@hotmail.com; baskan@balikesir.bel.tr; demokratgazetesi@hotmail.com; eposta@balikesirpolitika.com; belediye@balikesir.bel.tr; muratk@ilkhabergazetesi.com; edremit@iha.com.tr; bayrak-gazetesi@hotmail.com; didem_nic@hotmail.com; demokratgazete@hotmail.com; metinsendil@gmail.com; ajans10@hotmail.com; mustafasutcuoglu@gmail.com; yamancos5@hotmail.com; devrim_derin@hotmail.com; balikesir@dunya.com; iletisim@ajans10.com; balikesiraynagazetesi@hotmail.com; atilla972@hotmail.com; mahmutacaroz@hotmail.com; marmarablg7@hotmail.com; taskinsarica@yahoo.com; ekspres1@hotmail.com; gokceemel@hotmail.com; emrahemrah77@hotmail.com; benler2006@hotmail.com; ilkan_toprak@hotmail.com; balikesiryenihaber@gmail.com; kofrezalper@gmail.com; olaygazetesi94@gmail.com; korfezgazetesi@gmail.com; edremitgundem@gmail.com; egedegundem@gmail.com; balikesirdha@hurriyet.com.tr