Türkiye Denizleri’nde yaşayan muturlar (Phocoena phocoena) hakkında genetik bir ön çalışma (+ EN)

Arda M. Tonay (1,2), Ayhan Dede (1,2), Öncü Maracı (3), Raşit Bilgin (3) *

1 Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 34470, İstanbul, Türkiye

2 Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), 34820, Beykoz, İstanbul, Türkiye

3 Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye

* Yazışmadan sorumlu yazar: rasit.bilgin@boun.edu.tr

Özet

Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi’nden üç tane muturun (Phocoena phocoena) mitokondrial DNA analizi, üç farklı haplotipe tekabül eden üç polimorfik bölgenin varlığını gösterdi. Önceki bulgularla örtüşen bir şekilde, bu çalışmada elde edilen haplotiplerin hiçbiri Atlantik’ten olanlarla gruplaşmadı. Karadeniz ve Ege haplotiplerinin daha önceden Ukrayna’nın Karadeniz kıyısında kaydedilmiş olanlarla aynı olması, Karadeniz’deki muturların Ege’ye İstanbul ve Çanakkale Boğaları üzerinden geçtikleri fikrini desteklemektedir. Marmara Denizi’nden olan üçüncü örnekte de, daha önceki bir çalışmada yine aynı denizde üç bireyde tespit edilmiş olan benzersiz haplotip bulunmuştur. Bu yapı Marmara Denizi’nde izole bir popülasyon olabileceği fikrini desteklemektedir. Bu çalışmanın muturlarda Kuzey Ege’nin Türkiye kıyısından bir örneğin genetik analizinin yapıldığı ilk çalışma olması da kayda değerdir.

A preliminary genetic study on the harbour porpoise (Phocoena phocoena) in the Turkish Seas

Arda M. Tonay (1,2), Ayhan Dede (1,2), Öncü Maracı (3), Raşit Bilgin (3) *

1 Faculty of Fisheries, Istanbul University, 34470, Istanbul, Turkey

2 Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), 34820, Beykoz, Istanbul, Turkey

3 Institute of Environment Sciences, Boğaziçi University, 34342, Bebek, Istanbul, Turkey

*Corresponding author: rasit.bilgin@boun.edu.tr

Abstract

Mitochondrial DNA sequences of three individuals of the harbour porpoise (Phocoena phocoena) sampled in the Black Sea, Marmara Sea and Aegean Sea, revealed three polymorphic sites, resulting in three different haplotypes. None of the haplotypes obtained in this study clustered with those in the Atlantic populations, consistent with previous findings. The Black Sea and the Aegean haplotypes sequenced in this study had been previously detected from the Ukraine coast of the Black Sea, supporting the idea that harbour porpoises from the Black Sea dispersed into the northern Aegean through the Istanbul and Çanakkale Straits. The third sample from the Marmara Sea had the same unique haplotype as the one found in three individuals from the same sea in an earlier study. This structuring supports the possibility of an isolated population in the Marmara Sea. It should also be noted that this is the first genetic study of the harbour porpoise, in which a sample from the Turkish coast of the Northern Aegean Sea was studied.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayın.