45 ülkede aynı anda aynı mesaj: Havuzları boşaltın! #emptythetanks

24 Mayıs 2014 tarihinde milyonlar, yunus parklarındaki esarete ve işkenceye karşı bir araya geldi. Türkiye’deki yunus gösteri merkezlerinden birini sınırları içinde barındıran Marmaris’te olduğu gibi, dünyanın dört bir yanında eşzamanlı yapılan Empty the Tanks eylemleri, “Havuzları Boşaltın” mesajıyla hayvan esaretinin son bulması için bir kez daha dünyayı ayaklandırdı! #emptythetanks