Tuzla’da inşa edilen yeni yunus parkını protesto ediyoruz

22.09.2014 – Tuzla’da İBB desteğiyle Bayraktar İnşaat tarafından el altından yeni bir yunus parkı inşa ediliyor!

((24.09.2014 tarihinde Tuzla Belediyesi web sitesindeki ViaProperties videosundan)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) desteği ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde yürütülen, Mart 2015’te açılması planlanan 250 milyon dolarlık Tuzla Marina ve AVM projesi kapsamında bir de yunus gösteri merkezi yapılıyor.

Yunus parklarına yönelik gittikçe artan kamuoyu tepkisi nedeniyle birkaç yıldır gizlilik içinde yürütüldüğünü anladığımız bu yunus parkı, Tuzla Belediyesi’nin web sitesindeki ilgili sayfada ve bugüne kadar çıkan haberlerde “eğlence ve su parkı”, “akvaryum” veya “gösteri alanı” olarak geçiyor. Ancak YouTube’da yer alan tanıtım videosunu izleyenler, animasyonun üçüncü dakikasından itibaren bu projede bir de yunus gösteri merkezinin yer aldığını görebiliyor!

Geçtiğimiz yıl yolsuzluk skandalıyla anılan TOKİ Eski Başkanı / Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ve çocuklarının yönetiminde olan Bayraktar İnşaat tarafından yürütüldüğü belirtilen Via Properties imzalı bu projenin duyurusunu ise, 2013’te İBB Başkanı Kadir Topbaş yapıyor. Yani, yap-işlet-devret modeliyle Ruslara kiralanan İstanbul’daki bir yunus parkının İBB olarak “sahibi”… Ya da işkence gördüklerini bizzat kabul ettiği bu tesislerdeki tutsak deniz memelilerine ve İstanbul sokaklarında, barınaklarında katledilen binlerce sokak hayvanına rağmen, protestolar arasında kendisine “En İyi Başkan” ödülü verilen bir “iş adamı”…

Yerel sivil toplum kuruluşlarının girişimi ve binlerce duyarlı kişinin tepkisiyle Fethiye ve Kaş’taki iki yunus parkının kapanmasını sağlamışken,

İzmir Ticaret Odası’nın Tarihi Mendirek Projesi’nde yer alması planlanan yunus parkını kitlesel tepkiler sonucu engellemişken,

Türkiye’de ve dünyada yunus parklarına destek veren şirket ve markaların sayısı hızla azalırken,

Bodrum’daki yunus parkı üç yıllık mücadele sonunda kapanmak üzereyken,

Bunca yıllık çaba sonunda yeni yunus parklarının açılmaması ve mevcutların kapatılması yönündeki maddenin TBMM Genel Kurulu’nda 5199 kapsamında yasalaşması beklenirken,

İstanbul’da üçüncü bir deniz hapishanesinin açılmasına, onlarca deniz memelisinin tutsak edilmesine ve gösteriler, eğitimler sırasında işkence görmesine izin vermeyeceğiz!

Lütfen Tuzla ViaPort Marina dahilinde planlanan bu işkence merkezinin açılmaması ve projeden çıkarılması için siz de sesinizi yükseltin! Yasal hakkınız olan aşağıdaki bilgi edinme yazısını, tarih, isim-soyad ve T.C. kimlik numarası bilgilerinizle birlikte ilgili kurumlara gönderin.

Ve daha büyük protestolar için www.yunuslaraozgurluk.com, www.facebook.com/yunuslaraozgurluk ve www.twitter.com/ozguryunuslar adreslerini takip edin!

BİLGİ EDİNME METNİ ve GÖNDERİLECEK ADRESLER

Tarih: …./…./2014

Konu: Tuzla’da açılması planlanan yeni yunus gösteri merkezi hakkında

(Başvurum Başbakanlık İletişim Merkezi – BİMER’e de iletilmiştir)

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL VALİLİĞİ

TUZLA BELEDİYESİ

10 Eylül 2014 (10.09.2014) tarihinde Facebook’taki Yunus Parkları Kapatılsın sayfasına gelen bir ihbar sonucunda Tuzla Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın sahibi olduğu Bayraktar İnşaat ve Via Properties işbirliği ile hayata geçirdiği Tuzla Marina ve AVM Projesi kapsamında bir yunus parkı/gösteri merkezi olacağını büyük bir şaşkınlık içinde öğrenmiş bulunuyoruz. Özellikle de kamuoyu nezdinde ve TBMM’de devam eden yunus parklarının tamamen kapatılacağına ve yenilerinin açılmayacağına dair tartışmaların yaşandığı bugünlerde…

Marina’nın Mart 2015’te hizmete gireceğini açıklayan Tuzla Belediyesi’nin web sitesindeki ve YouTube’daki animasyon filminin üçüncü dakikasından itibaren gayet açık bir şekilde görüldüğü üzere, bu kompleks için bir yunus parkı tasarlanmış, sitedeki açıklamalarda ise “yunus parkı/gösteri merkezi” gibi bir ibareden özellikle kaçınılarak bu alan için “su oyunları eğlence parkı/gösteri alanları” tanımları kullanılmıştır.

Aynı zamanda araştırmalarımız sonunda ortaya çıkan bir diğer nokta da, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı’nın “vizyon projesi” olarak adlandırdığı Marina’nın yüzde 25’inin deniz sahasında bulunması nedeniyle, (İstanbul Dolphinarium Yunus Parkı’nın asıl sahibi olan) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de aktif olarak bu projede yer alacağının haberlerde sıkça dile getirilmiş olmasıdır.

Kamuoyunun konuyla ilgili her geçen gün artan bilinci nedeniyle özellikle gizlilik içinde tasarlanan ve inşaatı süren, 250 milyon dolarlık bu dev projenin yunus parkı ayağı artık açığa çıkmıştır.

Bu çerçevede aşağıda açıkça sıraladığım sorularımın, 4982 ve 3071 sayılı yasalar gereği yasal süre içerisinde cevaplandırılmasını ve gerektiğinde, işbu dilekçemin, haiz olduğu soruların cevabı için bilgi ve belgelere erişim hususunda, görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde, ilgili kurumlara havale edilmesini talep ederim.

1. Marina ve AVM Projesi’nde yer alan yunus parkının resmi statüsü nedir? Gösteri merkezi, proje planında ve izin için gerekli olan tüm resmi evraklarda ne şekilde geçmektedir (sirk, gösteri merkezi, su oyunları parkı, gösteri havuzu, vb.)? Planda yunus gösteri alanı ve hayvanların konaklama alanlarının teknik detayları nedir?

2. Burada açılması planlanan yeni yunus parkının işletmesi için, başvurumun tarihi itibarıyla, herhangi bir şirkete/kişiye Tuzla Belediyesi veya diğer yetkili kurumlar tarafından “iş yeri açma ve çalışma ruhsatı” verilmiş midir? Verildiyse bir kopyasının tarafıma iletilmesini talep ediyorum.

3. Yunus parkı hangi ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmektedir?

4. Yunus parkının kapsadığı deniz ve kara alanındaki inşaatlar ve yapılar için hangi birimden, ne izni alınmıştır? Alan kiralanmış mıdır? İnşası sürmekte olan tesisin arazisi nereden ve ne şekilde elde edilmiştir?

5. Bu tesiste gösteri yapması planlanan yunuslar nereden, nasıl temin edilecektir? Yunus dışında başka bir deniz memelisi veya deniz canlısı getirilecek midir?

6. İlgili bakanlık, 2006-2007’de olduğu gibi doğadan canlı yunus yakalama için bir kez daha özel izin çıkartmış mıdır? Çıkarttıysa hangi şirketlere bu izni vermiştir?

7. Planlanan yunus parkının çevresindeki insan ve motorlu taşıt hareketliliğinin, gürültü ve çevre kirliliği açısından bu tesiste esaret altında tutulması planlanan deniz memelilerine vereceği fiziksel/psikolojik zarar ile geçtiğimiz yıllarca ortaya çıkan zehirli atık varillerin ve tershane kimyasallarının yunuslarda yaratacağı sağlık sorunları konusunda, uzman deniz memelisi veteriner hekimlerine ya da deniz memelisi uzmanı olan akademisyenlere danışılmış mıdır?

8. Eyüp’teki İstanbul Dolphinarium’un sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yunus parkının inşaatından işletmesine kadar projenin hangi ayağında yer almaktadır ve ne kadar içindedir?

9. Hayvanlardan insanlara geçebilecek salmonelladan kuduza kadar onlarca bulaşıcı hastalık ve 100’e yakın kaza/ölüm riskine dair dünyadan örnekler, Tuzla Belediyesi ile paylaşılmış mıdır? Kurumların bilgisi dahilinde ise, ilgili kurum ve şirketler, bu tesiste yaşanacak ölümcül bir kazayı göze almakta mıdır?

10. Türkiye’nin imza atarak taraf olduğu ve 2006-2007’deki Türkiye sularından canlı yunus yakalama izni nedeniyle uyarı aldığı Bern Sözleşmesi’nce özel koruma altındaki bu türlerin “istisnai” kullanımları hakkında tarafların “Daimi Komiteye her iki yılda bir rapor” göndermesi zorunlu kılınmıştır. Bu raporlarda Tuzla’da açılması planlanan yunus parkı ne şekilde yer almıştır/alacaktır?

11. Kamuoyunda yunus parklarına ve hayvanlı gösterilere karşı gittikçe büyüyen çok ciddi bir tepki mevcutken ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmek üzere olan ve Ekim ayında yasalaşması beklenen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişikliğine dair yasa tasarısında yunus parklarının yenilerinin açılmaması yönünde bir düzenleme getiriliyor iken, söz konusu tesise neden yunus parkı dahil edilmiştir ve neden bu konuda herhangi bir müdahale yapılmamaktadır?

Aynı zamanda yetkilerinizi kullanarak, etik ve hukuki sorunların ışığında, ulusal mevzuatı ve uluslararası sözleşmeleri gözeterek, bu parkın açılmasına izin vermemenizi, yunus parkı olarak inşa edilen alanın hayvan sömürüsüne ve ticaretine hizmet etmeyecek bir şekilde, farklı amaçlar ile kullanılmasını talep ediyorum. Konuyla ilgili her türlü bilgi www.yunuslaraozgurluk.com adresinde mevcuttur.

EK 1: Fotoğraf ve Bağlantılar

Tuzla Belediyesi Marina Projesi web sitesindeki video ve metinlerden ekran görüntüleri

(24.09.2014 tarihinde Tuzla Belediyesi web sitesindeki ViaProperties videosundan)

GÖNDERİLECEK ADRESLER

sadiyazici@tuzla.bel.tr; durali.kocak@tarim.gov.tr; caltun@ormansu.gov.tr; sabrikiris@ormansu.gov.tr; turgay.turkyilmaz@tarim.gov.tr; yasar.kayabasi@tarim.gov.tr; cevdet.akdeniz@tarim.gov.tr; aozyanik@ormansu.gov.tr; dkmp@ormansu.gov.tr; gthb@tarim.gov.tr; tarimbasin@tarim.gov.tr; tarimbilgi@tarim.gov.tr; alo174@tarim.gov.tr; bilgi@basbakanlik.gov.tr; iletisim@istanbul.gov.tr; cevre.bilgi@csb.gov.tr; eroglu@ormansu.gov.tr; bakanyrd@ormansu.gov.tr; basin@ormansu.gov.tr; info@tarim.gov.tr; bilgiedinme@basbakanlik.gov.tr; tursab@tursab.org.tr; istanbul@tarimnet.gov.tr; mehmetmehdi.eker@tbmm.gov.tr; bilgiedinme@tarim.gov.tr; eroglu@ormansu.gov.tr; bakanyrd@ormansu.gov.tr; meldaonur@gmail.com; mustesar@ormansu.gov.tr; bolge1@ormansu.gov.tr; rsubasi@istanbultarim.gov.tr; hayvansagligi@istanbultarim.gov.tr; bilgiedinme@saglik.gov.tr; erol.kaya@tbmm.gov.tr; selcuk.ozdag@tbmm.gov.tr; ozdagselcuk@gmail.com; serhankural@tuzla.bel.tr; ahmetcabuk@tuzla.bel.tr; mehmetcelikel@tuzla.bel.tr; semanury@tuzla.bel.tr; eroldora@hotmail.com; mehmetmetiner@hotmail.com; gulsenorhan65@gmail.com; sena@senakaleli.com; durdu.ozbolat@tbmm.gov.tr; serdarsoydan@gmail.com mehmethilal.kaplan@tbmm.gov.tr; emre.koprulu@tbmm.gov.tr; ahmet.kenan.tanrikulu@tbmm.gov.tr; emin.cinar@tbmm.gov.tr