Vietnam’dan örnek karar: “Yunus parkı istemiyoruz”

Vietnam’ın Danang şehrinde turizm cazibe merkezi olarak inşa edilmesi planlanan yunus parkı, yetkilerin reddetmesi sonucu hayata geçirilemedi. 200’den fazla hayvan hakları örgütünün girişimi ve yunus parkına karşı toplanan 16 binden fazla imza, kamuoyu tepkisini ortaya koyarak bölge halkının bu tür bir “eğlence” istemediğini ortaya koydu.

Türkiye ise, 2014’te gündeme gelen, fakat AKP milletvekillerinin çoğunluklu oyuyla Çevre Komisyonu’nda reddedilen yunus parklarının kapatılmasına yönelik kamuoyu tepkilerini göz ardı ederek yeni tasarıya bile dahil etmedi. Danang şehrinden çıkan bu örnek kararı, ilgili bakanlıklara ve Çevre Komisyonu’na örnek olması umuduyla paylaşıyoruz.

17 Kasım 2017 – Danang şehrinde yapılması planlanan yunus parkı onaylansaydı, yunuslar doğadan yakalanacak, çok büyük ihtimalle Japonya’nın kanlı yunus avcılığı koyu Taiji’den getirilecek ve burada aç bırakılarak yemek karşılığında gösteriye zorlanacaktı. Doğada aile bireyleriyle birlikte, sürüler halinde günde 100 km’den daha uzun mesafeler katedebilen bu hayvanlar, esaret altındayken yoğun fiziksel acı ve ağır psikolojik sıkıntılarla baş etmek zorunda kalıyor ve yaşam kaliteleri düştüğü için yaşam süreleri de kısalıyor.

Danang şehrinde planlanan yunus gösteri merkezinin açılmaması için 2015’ten bu yana kapsamlı bir mücadele yürüten Animals Asia hayvan hakları örgütünden Dave Neale, “Bu çok önemli bir başarı. İnsanların aynı amaç uğruna bir araya geldiğinde birlikte neler yapabileceğini bir kez daha görmüş olduk.

Yunus parkı teklifini geri çeviren Danang’taki yetkili makamlar, artık ‘eğlence’ adı altında öne sürülen hayvan esaretinin insanlar tarafından hiçbir surette kabul görmediğini anlamış görünüyor.

Uluslararası düzeyde her geçen gün artan esaret karşıtı çağrılar hepimize güç veriyor. Yunus parklarında kalan son deniz memelisi de özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu tesislere karşı sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.

Animals Asia, Danang Yunus Parkı teklifine karşı yürüttüğü kampanya boyunca, bu tür tesislerin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkisini, geri dönüşü olmayan zararı ve zulüm uygulamalarını ortaya koymuş, ailelerinden ve doğadan koparılan bu hayvanların, esaret merkezlerinde ve yapay ortamlarında sosyal, görsel ve işitsel duyularını zaman içinde kaybettiklerini, yoğun bir psikolojik stres ve baskı altında yaşamaya mahkum edildiklerini vurgulamıştı. Aynı zamanda yapay beslenme, yüksek ses, havuzları temiz tutmak için kullanılan kimyasal maddeler ve insanlara alışık olmadıkları şekilde yakın ve bağımlı olmanın getirdiği zararları gözler önüne sermişti.

Deniz memelisi esaretine son vermek için bireysel düzeyde yapabileceğimiz çok şey var.

Her şeyden önce bu ticarethanelere gitmemek, çocuklarımızı götürmemek ve yetkililere tepkilerimizi sosyal ağlar üzerinden ulaştırmak yapabileceğimiz en basit şeylerden biri.

Lütfen bu haberi siz de çevrenizle ve yetkililerle paylaşın; hayvanların gösteri merkezlerinde, sirklerde ve hayvanat bahçelerinde neden esaret altında tutulmaması gerektiğini onlara anlatın.

Not: 2014 yılında Yunuslara Özgürlük Platformu olarak TBMM Çevre Komisyonu’na sunduğumuz rapor, 2010’dan bu yana yapılan eylemler ve gittikçe artan kamuoyu tepkisi nedeniyle yunus parklarının yasaklanması gündeme taşınmış ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu tasarısında yer alacağı bakanlık tarafından medyaya duyurulmuştu. Fakat AKP Milletvekili Mehmet Metiner’in verdiği madde önergesi sonucu bu karar tasarıdan çıkarılmıştı. Bundan dört yıl sonra, kamuoyu tepkilerine rağmen, yunus parklarının Türkiye çapında yasaklanması yenilenen kanun tasarısında bile yer almadı. Bu nedenle lütfen siz de tepkilerinizi sürdürün ve yunus parklarının ve hayvan ithalatının yasaklanması için T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na (@VeyselEroglu), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya (@aefakibaba), TBMM Çevre Komisyonu üyelerine ve TBMM’ye (@TBMMresmi) çağrılarınızı iletin, bu ve buna benzer haberleri bu hesaplarla paylaşın. 

Fotoğraf: Dolphin Project 

Kaynak: OneGreenPlanet & Animals Asia

İlgili Haberler:

Kaza ve Ölümler: Deniz Memelilerinin Esaret Altında Oluşturdukları Tehditlerin Kronolojisi

* Yunuslarda Esaret x Özgürlük