Yunus gösterisinde kaza

Yunus gösterileri, ayı oynatmaktan farksız çağdışı bir eğlencedir. Bir okyanus canlısını maskaralık yapmaya zorladığınızda bakın ne oluyor.