Yunusla terapi: Tohum Otizm Vakfı değerlendirmesi

tohum otizm vakfi yunusla terapi

Tohum Otizm Vakfı’nın “Otizm Spektrum Bozukluğunda EĞİTİM, TERAPİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ” adlı ve Nisan 2019 baskı tarihli sarı kitapçığında, “Hayvan Terapileri” başlığı altında yer alan yunusla terapi uygulamaları, yöntem değerlendirmelerinde “zayıf” olarak nitelendirilmiştir ve “olumlu etkilerini ortaya koyan araştırmalar yoktur” denmektedir.

“Bu yöntemin otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren deneysel araştırma henüz yoktur ya da yapılan deneysel araştırmalar bu yöntemin otizmli çocuklar üzerinde herhangi bir olumlu etkisi olmadığını göstermiştir.”

Otizmli çocukların tedavisinde hayvan-çocuk etkileşimi kurarak, çocukta duyusal açıdan gelişme sağlamayı hedefleyen terapilerdir. Ata binme, yunuslarla terapi gibi uygulama türleri vardır. Bu terapilerle ilgili olarak yürütülen çalışmalarda genellikle otizmli çocukların kaygı ve stres düzeylerinin azaltılmasında yararları olabileceği savunulmaktadır. Ancak, olumlu etkilerini ortaya koyan araştırmalar yoktur.

Diğer taraftan, hayvan hakları savunucuları da hayvanların zaten çocuk için de olumlu etkileri olmayan bu tür uygulamalara maruz kalmalarına tepki göstermektedir.

Kaynaklara Örnekler:

a) www.dolphinassistedtherapy.com

b) www.asatonline.org/treatment/treatments/animal.htm

c) www.autismsciencefoundation.org/what-is-autism/autism-diagnosis/ beware-non-evidencebased-treatments”

Kaynak: Tohum Otizm Vakfı