Hayvan Hapishaneleri Yasaklansın, Kapatılsın

Fark ettiniz mi? Hayvan Hakları Yasası ile ilgili son çıkan haberlerin hiçbirinde yunus parkları, hayvanat bahçeleri ve hayvanlı sirk gibi hayvan hapishanelerinin ve ticari işkence merkezlerinin kapatılması ve yasaklanması geçmiyor.

Oysa Ekim 2019’da TBMM Başkanlığı’na sunulan Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunda, sunduğumuz etik, hukuki ve bilimsel dayanaklar ile kapsamlı mücadelemiz sonucu hayvan hapishanelerinin çoğuna yasak getirilmesini ve bu yasakların tavsiye kararları olarak raporda yer almasını sağlamıştık. Rapordaki tavsiye kararlarını ve taleplerimizi hatırlatma ve bilgilendirme olarak yazının sonunda tekrar paylaşıyoruz.

Devamında ise, gerek haberlerde, gerekse vekillerle görüşmelerimizde yeni “Hayvan Hakları Yasası’nın” bu raporu temel alarak hazırlanacağı söylenmiş olmasına rağmen bugün, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in başkanlığında yürütüldüğü söylenen yasa çalışmaları kapsamında, Hayvan Hakları Yasa teklifinde yer alması beklenen bazı düzenlemeler arasında hayvan hapishanelerinin yasaklanmasına ve kapatılmasına yönelik hiçbir maddenin yer almadığını görüyoruz!

Bu nedenle bugünden itibaren her gün, tüm paylaşımlarımızda #hayvanhapishaneleriyasaklansın etiketini kullanarak AKP milletvekilleri Mustafa Yel ve Özlem Zengin başta olmak üzere TBMM ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tüm ilgilileri etiketliyoruz.

Tüm kafesler boşalıncaya, hayvanlar özgür kalıncaya dek desteğinizi bekliyoruz! #YunusParklarıKapatılsın

Fotoğrafta etiketlenemediği için tweet’e eklenecek kurum/isimler:  @TCTarim @IsmailUzmez42 @RTErdogan @AvOzlemZengin @MustafaSentop @Akparti @dbdevletbahceli @HDPgenelmerkezi @DrRidvanTuran @cihanpektas1 @SMinsolmaz @abdullahdogru01 @EbubekirBal_ @sanverdihuseyin @av_ihalilyildiz @orhansaribalchp @BasevirgenBekir @cengiz_gokcel @AyseSurucuUrfa @GulizarBicer @hakansidali 

Fotoğrafta etiketlenebilenler: @MilliParklar_D @bekirpakdemirli @MustafaYel59 @yunuskilic36 @suleymansoylu @kilicdarogluk @meral_aksener @iyiparti @herkesicinCHP @MHP_Bilgi @PrHasanKalyoncu @AyhanBarut01 @ilhamiOzcanAygn @zaferisik016 @yakuptas02 @rizaposaci @SCivitcioglu @AhmetSCeylan @muharremvarli01 @DursunATAS38 @FahrettinYokus @serakadigil @OyaErsoy @FilizKer 

Hayvanat bahçeleri

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporu tavsiye kararı:

 • Hayvanat bahçeleri yönetmeliğinde yapılacak revizyonla, yeni hayvanat bahçesi açılmasına izin verilmemesi, kafes tipi barındırmanın tamamen ortadan kaldırılması,
 • Türe göre değişmekle birlikte hayvanlar için geniş barınma, beslenme ve aktivite alanları bulunacak şekilde asgari teknik koşul tanımlamaları yapılması,
 • Tüm hayvanat bahçelerine sorumlu yönetici ile yeterli sayıda veteriner hekim, yardımcı teknik personel, hayvan bakıcısı, destek personeli istihdamı hükme bağlanmalıdır. Bu koşulları sağlayamayan hayvanat bahçeleri kapatılmalıdır.

Talebimiz:

 • Yenilerini açmak yerine hayvanları doğal ortamlarında korumayı iyi bir şekilde planlayan programlar oluşturulmalı ve bu programlar devlet bütçesi ile desteklenmelidir. Yaban hayatına ilgili kişilere, hayvanları rahatsız etmeden gözlem ve araştırma yapabilecekleri imkânlar tanınmalıdır.
 • Mevcut 42 hayvanat bahçesinin koşulları ivedi bir şekilde düzeltilmeli, yıllardan beri Türkiye’deki hayvanat bahçelerinde son derece kötü koşullarda hapsedilmekte olan hayvanların durumuna ilişkin ciddi bir çalışma içerisine girilmelidir. Bu tesislerdeki hayvanlar başka tesislere satılmamalı ve öldürülmemelidir.
 • Hayvanat bahçeleri değil, şu anda sayısı sadece 7 olan yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezleri teşvik edilmelidir. Mevcut hayvanat bahçeleri de hiçbir surette yeni hayvan eklenmeden, yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezine dönüştürülmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu dönüşüm için gerekli malî desteği sağlamakla yükümlü olmalıdır.
 • Uzman veteriner hekim alımları ve iyileştirilen hastane ve bakım tesisleri ile birlikte yaban hayat rehabilitasyon merkezine dönüştürülen tesislerdeki hayvanların gösteri, film çekimi, eğlence vb. ticarî ve keyfî amaçlar ile kullanılmaları kesinlikle yasaklanmalıdır. 
 • Bu tesislerdeki hayvanlar insan menfaatleri amacıyla kullanılmadan ömrünü tamamladıktan sonra Türkiye’de hayvanat bahçelerinin sonu gelmelidir.

Yunus gösteri ve terapi merkezleri

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporu tavsiye kararı:

 • Deniz memelileri gösteri ve terapi merkezlerinin kurulmasının yasaklanması,
 • Mevcut deniz memelisi tesislerine faaliyetlerini sonlandırmak için iki yıllık süre verilmesi önerilmektedir.

Talebimiz:

 • Deniz memelileri gösteri ve terapi merkezlerinin kurulmasının yasaklanması,
 • Mevcut deniz memelisi tesislerine faaliyetlerini sonlandırmak için bir yıllık süre verilmesi,
 • Kapatılma sürecinde hayvanların sağlık durumunun takibini yapabilmek için, yerlerine yurtdışından veya Türkiye sularından kaçak yollarla yenilerinin getirilmesini engellemek adına deniz memelisi ithalatının sonlandırılması,
 • Deniz memelileri konusunda uzmanlaşmış olan bağımsız veteriner hekimlerin ve akademisyenlerin düzenli sağlık kontrolü yapmasını ve mevcut tüm hayvanların genetik ve foto-kimliklendirme çalışmalarının yapılarak tüm hayvanların kayıt altına alınması,
 • Mevcut tesislerin tüm ticari faaliyetlerine son verilerek tutsak edilen hayvanların ömür boyu bakımını sağlayacak bir koruma modeli için gerekli düzenlemelerin yapılması
 • Bu süreçte tüm deniz memelilerinin insan sömürüsünden uzak bir şekilde ömürlerini tamamlamaları ve kurtarılan deniz memelileri için Türkiye’de bir deniz memelisi rehabilitasyon merkezi açılması.

Hayvanlı sirkler

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporu tavsiye kararı:

 • Hayvanlı kara sirklerinin hiçbir çeşidinin kurulmasına ya da ülkeye girişine izin verilmemelidir.
 • Hayvan gösterilerine ilişkin süreçler iyi tanımlanmalı, sirk kurma başvurusu bulunmasa dahi bu çerçevedeki gösteriler aynı kapsamda değerlendirilerek yasak kapsamında tutulmalıdır.

Talebimiz: Hayvanlı sirklerle ilgili taleplerimiz olduğu gibi Komisyon raporuna dahil edilmiştir.