Kanun teklifine karşı bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz!

Biz hayvan hakları savunucuları, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nun 30 Haziran Salı tarihinde onayladığı 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 9. maddesindeki değişikliğe dair kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Komisyonda onaylanan kanun teklifindeki ‘yönetmelik ile belirlenir’ ifadesi; yaban hayvanlarının ‘insana veya mala zarar’ verme iddiasıyla öldürülmelerinin kolaylaştırılması ile yaban hayvanlarının bilimsel araştırmalarda kullanılması ve yurtdışından gelecek olan “üst düzey bürokratlara” ücretsiz bir şekilde öldürme imkânı tanınmasının önünü açıyor.

Mevcut kanunda ‘insana veya mala zarar’ verme iddiası ile öldürülecek hayvandan ücret alınmaması Bakanlık onayı ile düzenleniyor. Bu kanun teklifi ile hayvanların “zararlı” olduğu iddiası ile öldürülmeleri kolaylaşıyor ve düzenleme ilgili kurumun yönetmeliğini hazırlayacak kişilerin insafına bırakılıyor.

Benzer şekilde teklifteki ilgili ifade, hayvanların “bilimsel yönden araştırılması” talebi ile yurtdışından gelecek olan üst düzey bürokratların ücret ödemeden cinayet işlemelerine dair kararı da yine ilgili kurumdan çıkarılacak yönetmeliğe bırakıyor.

Biz hayvan hakları ve özgürlüğü savunucuları av cinayettir diyoruz ve hayvanların yaşam hakkını yok sayan hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz.

Ayrıca bu kanun teklifi ile yaban hayata müdahalenin artacağı, av adı altında çok daha kolaylıkla hayvanların katledileceği ortadadır. Hayvanların hayatlarının yönetmeliklerle belirlenmesini kabul etmiyoruz.

Avcılığı yasaklayarak, hayvanların yaşam hakkını güvence altına alan Hayvan Hakları Yasası’nı beklediğimizi ve bunun için mücadele edeceğimizi duyuruyoruz.

Hayvanların turizm, spor veya hobi olarak lanse edilen avcılık faaliyetleri kapsamında katledilmesinin yasal zemini olan Kara Avcılığı Kanunu’na karşı bugün bir kez daha, 11 Temmuz Cumartesi saat 21:15’te Twitter’da TT çalışması yapacağız. Etiketleri 21:00’de sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız.

Yaşam hakkına saygı duyan herkesin desteğini ve katılımını bekliyoruz.