Şempanzelerin habeas corpus hakları “şimdilik” reddedildi

New York Mahkemesi bir önceki duruşmada Leo ve Hercules adına talep edilen “habeas corpus” haklarını “şimdilik” reddetti

30.07.2015

“İnsan Olmayan Canlıların Hakları Projesi” (NhRP – The Nonhuman Rights Project) bugün basın açıklaması yaptı. 

New York Eyalet Yüksek Mahkemesi Yargıcı Barbara Jaffe, Stony Brook Üniversitesi Laboratuarı’nda tutsak tutulan iki şempanze adına Nonhuman Rights Project (NhRP) tarafından açılan habeas corpus davası için 33 sayfalık bir karar verdi.

Yargıç Jaffe “şu an için”, daha önce bir başka şempanze için açılann dava sonunda Eyalet Temyiz Mahkemesi’nin aldığı karara bağlı kalmak zorunda olduğunu söyledi. Tommy adı verilen bu şempanzenin davası, NhRP’nin yeniden değerlendirme talep edip etmeyeceğine bağlı olarak New York Temyiz Mahkemesi’nde beklemede.

Bugün Leo ve Hercules ile ilgili olarak alınan kararda Yargıç Jaffe, New York Temyiz Mahkemesi’nden alıntı yaparak şöyle konuştu: “‘Yasal (tüzel) kişilik’ insan olmakla eş anlamlı değil… Bugün yasal kişilik olmayı sağlayan parametreler, hukuk kuramcıları, eleştirmenler ve mahkemeler tarafından her yönüyle masaya yatırılıyor. Önümüzdeki yıllarda bu müzakereler, anlambilim, biyoloji ve hatta felsefeden bağımsız olarak, temelde ve kanun önünde hakların tahsisi üzerinde duracak ve kimlerin yasalar karşısında hak sahibi olduğunu sorgulayacak.”

Yargıç Jaffe kararında, NhRP’nin bir şempanze adına dava açmasını haklı ve geçerli bulduğunu belirtti ve New York Başsavcısı’nın mahkeme huzurunda koymaya çalıştığı usule yönelik tüm itirazları reddetti: 

“Şempanzelerin yasal haklarını genişletme talepleri tamamıyla anlaşılabilir. Belki bir gün başarıya bile ulaşılabilir… Yine de, şimdilik bir önceki duruşmanın çerçevesinde habeas corpus talebi reddedilmiştir.”

NhRP Başkanı Steven M. Wise ise mahkeme sonucuyla ilgili olarak şunları söyledi: “NhRP, Yargıç Jaffe’ın dikkatlice hazırlanmış kapsamlı kararını zaman kaybetmeden New York Üst Mahkemesi Temyiz Bölümü İlk Adli Departmanı’na taşımaya hazırlanıyor. New York Üst Mahkemesi, Yargıç Jaffe’ın aksine, Tommy’nin davasına bağlı değil.”

Kaynak: Nonhuman Rights Project (NhRP) web sitesi

Çeviri: Elif Karadeniz

İlgili Yazı & “Habeas corpus” kavramı içinNeden maymunlara fiziksel özgürlük hakkı tanımalıyız?

Yunuslara Özgürlük Platformu