Marmaris yunus parkında bir yunus hayatını kaybetti

Marmaris Onmega Dolphin Park adlı yunus gösteri merkezinde Splash adlı bir yunus hayatını kaybetti. Diğer üç yunus ise, esaretin olumsuz etkilerinin yanı sıra ihmalkarlık ve denetimsizlik sebebiyle tehlike altında. Edindiğimiz bilgilere göre bu ölüm, Marmaris’teki hayvan hapishanesinde kısa sürede gerçekleşen 4. yunus ölümü vakası.

Yıllardır Marmaris’teki hayvan hapishanesinde gerçekleşen ihlal ve ihmalleri ortaya koyan hayvan hakları aktivisti arkadaşımız Tracey Özdemir’den ve Marmaris’teki kaynaklarımızdan aldığımız ölüm haberi doğrultusunda tesis hakkında hızla suç duyurusunda bulunacak, çeşitli rahatsızlıkları olduğu bildirilen kalan üç yunus için acilen deniz memelisi uzmanı veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolü yapılması için başvuru yapacağız.

Elimize geçen kanıt niteliğindeki diğer fotoğraf ve videoları da kullanarak yunus parkına dava açılması için çabalayacak, gelişmeleri sizinle paylaşacağız.

Doğalarından kopardıktan sonra deniz memelilerini aç bırakmak suretiyle ceza-ödül sistemi ve zorla besleme uygulamalarıyla insana bağımlı hale getiren, ömür boyu esaret altında tutarak hayvanlara fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan bu hayvan hapishaneleri, en temelde hayvanların özgürce ve sömürüden uzak yaşama hakkını ellerinden alırken, diğer taraftan açıkça ulusal ve uluslararası mevzuata ve uzman sağlık kuruluşlarının görüşlerine de aykırı hareket ediyor.

Yıllardır yetkili kurumlar ve TBMM komisyonları ile paylaştığımız etik, bilimsel ve hukuki dayanaklara rağmen, yenilenen 5199 sayılı kanun ile bu ticari işletmelerin hayvanların acısı ve mutsuzluğu üzerinden kâr etmesine 10 yıl daha izin veren, bu haliyle hayvan sömürüsünü desteklediğini gösteren hükümet ile Tarım ve Orman Bakanlığı da bu yunus ölümlerinin sorumlusudur.    

Splash ile birlikte diğer tutsak hayvanlar için adalet ve özgürlük talep ediyoruz! 


Kapak fotoğrafı: TonyNojmanSK / Pexels

Splash’in fotoğrafları: Tracey Özdemir / Media On Taiji Ocean Defenders