slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Türkiye'deki tüm yunus parklarının kapatılması için bir imza da siz verin.

"Yunus Terapisi: Daha Çok Yanlış Bilgi ve Daha Çok Yanlış ÇıkarımDevamı

Türkiye'den ve dünyadan esaret görüntüleri, eylemler: Video Arşivi

Hayvan hakları savunucuları av turizmi davasına müdahil oldu, av şirketlerine karşı güç birliği çağrısında bulundu

47 yaban keçisinin öldürülmesini kapsayan Antalya ve Isparta’daki “av ihalesine” karşı açılan iptal davasına hayvan hakları savunucuları da müdahil oldu. Müdahillik başvurularını bugün İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’ne teslim eden dernekler yayımladıkları duyuruyla, hem davada çıkan davalı Bakanlığın savunması alındıktan sonra verilen yeni yürütmeyi durdurma kararını duyurdu hem de Tarım ve Orman Bakanlığı ile “ekonomik kayıpların giderilmesi” gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulunan av şirketlerine karşı kolektif hukuki mücadele için doğa ve yaşam savunucularına güç birliği çağrısında bulundu (*)

Esaret altındaki hayvanları kurtaracak robot yunus geliştirildi

Yunuslara Özgürlük Platformu olarak hayvan ticaretini ve esaretini sonlandırmak; hayvanların korkusu, acısı ve mutsuzluğu üzerinden kâr elde eden esaret endüstrisinin sonunu getirmek için, sömürü içermeyen bu tür yenilikçi teknolojileri kısa vadede, acilen hayata geçirmemiz, bu alanlara yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat bunu yaparken hayvanların havuzlara ve kafeslere ait olduğuna dair hatalı algıyı yıkmak için de daha iyisini yapmalıyız. 

Hayvanları sevmek, onlara saygı ve hayranlık duymak, onlarla birlikte doğal yaşam alanlarını korumamız gerektiğini gösterebilmek için önce onları ömür boyu tutsak etmemiz ve sonra da temel yaşam haklarının ellerinden alındığı ortamlarda onlarla yakın etkileşime girmemiz veya bu etkileşimin yerine başka bir şey koymamız gerekmiyor. Tüm bunları anlamak ve aktarmak için sayısız belgesel, kitap ve video bugün elimizin altında. Artık bu kirli ve kanlı ticareti desteklemek için hiçbir bahanemiz yok. ⠀

Av turizmi davasında önemli gelişme: Mahkeme bakanlığın savunmasını yetersiz buldu

Salda için Türkiye Grubu ve A Platformu’nun Antalya ve Isparta’daki “av ihalesine” karşı açtığı yürütmeyi durdurma davasında ara karar çıktı. Mahkeme, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki 47 yaban keçisinin öldürülmesini kapsayan av ihalesinin yasal ve bilimsel gerekçelerine dair Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunduğu yazılı savunmayı yeterli bulmayarak bakanlıktan ek bilgi ve belge talep etti. Ara kararı duyuran doğa ve hayvan hakları savunucuları ise, bakanlık izniyle yürütülen av turizmi ve avcılık faaliyetlerinin etik, hukuk ve bilim dışı olduğunu vurgulayarak bir kez daha yürütmenin iptalini istedi.

Hayvan hakları dernekleri av karşıtı davaya müdahil oldu

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ile destek olduğumuz davaya müdahillik sürecini bugün Vegan Derneği Türkiye, Hayvanlara Adalet Derneği ve Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile birlikte tamamladık. Dernekler, Salda için Türkiye Grubu'ndan Hediye Gündüz'ün açtığı av karşıtı davaya müdahil oldu: Yasalara aykırı Av Turizmi Uygulama Talimatı iptal edilmeli!

2 Eylül 2020 - Hayvan hakları dernekleri, ‘Av Turizmi Uygulama Talimatı’na karşı açılan iptal davasına müdahil olduğunu duyurdu. İptali istenen talimat, nesli tehlike altındaki türler dahil çok sayıda hayvanın hayatını ihaleye açıyor.

Marmaris'teki yunus gösteri merkezi mühürlendi!

Marmaris Hayvan Hakları Derneği ve Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu'ndan aldığımız bilgilere göre, Marmaris'teki yunus gösteri ve terapi merkezi mühürlendi.

31 Temmuz 2020 - Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) tarafından paylaşılan bilgilere göre yunus parkının işletmesini yapan şirketin satış ofisine ve gösteri merkezine kilit vuruldu. Marmaris Belediyesi'ne yapılan bilgi edinme başvurusu sonucu ortaya çıkan ruhsatla ilgili bir sorun nedeniyle tesisin faaliyetlerinin askıya alındığı tahmin ediliyor.   

İki genç yunus birkaç gün arayla esaret altında hayatını kaybetti

Türkiye'deki yunus parkı sahiplerinin hayvan sömürüsü üzerinden sürdürdükleri ticari faaliyetlerini meşrulaştırmak için TBMM görüşmelerinde milletvekillerine olumlu örnek olarak gösterdikleri Avrupa'daki yunus parklarında iki yunus daha hayatını kaybetti. Esaret altında ölen yunuslardan biri yalnızca yedi günlüktü. 

Topyekûn özgürlüğe adanmış bir ömrün ardından Buraksız geçen ilk 96 saat

Yokluğu varlığı kadar derinden hissedilen biricik dostumuzu, yol arkadaşımız Burak Özgüner'i 9 Kasım 2019 tarihinde kaybettik. Hala bu büyük kaybın şokunu yaşarken, 13 Kasım'da bu yazıyı kaleme aldığıma bile inanamıyorum. Sanki Burak yine bir telefon uzağımızdaymış, her an çıkıp gelecekmiş gibi... Ama gerçekler hiç de öyle değil. Dört gündür, onun olmadığı bir dünyaya zar zor uyanıyoruz.  

Türkiye'de yunus parkları ve hayvanlı sirklerin sonu göründü

Son Dakika: Bugün, 23 Ekim 2019 tarihinde, Yunuslara Özgürlük Platformu olarak 9 yıllık mücadelemizin ilk adımını tamamlayan muhteşem bir haberle geldik!

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu dün Meclis Başkanlığı'na sunduğu nihai raporunda, önerilerimizi dikkate alarak bir ilke imza attı ve Türkiye'de yeni yunus parkları ve hayvanlı sirklerin açılmasına yasak getirilmesini tavsiye eden bir karar aldı. Mevcut 10 adet yunus parkının kapatılması ve hayvanların korunması için de, bu işletmelere en fazla 2 yıl süre tanınması gerektiği görüşü rapora girdi.

Tavsiye niteliğindeki bu kararlar henüz yasalaşmadı. Bu nedenle mücadelemiz henüz bitmedi.

İlgili Video: 
See video

Örnek dilekçe: Antalya ve Isparta'daki av ihalesinin iptali için Isparta İdare Mahkemesi’ne başvuru

Antalya ve Isparta’daki dağ keçilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur 6. Bölge Müdürlüğü'nin av ihalesi kapsamında öldürülmesine engel olmak amacıyla Isparta İdare Mahkemesi’ne hitaben hazırlanmış örnek dilekçeyi aşağıda bulabilir ve ilgili davaya müdahil olmak için kullanabilirsiniz. Yaşam savunucuları olarak hukuki mücadeleyi büyütmek, devam ettirmek ve duyurmak için de bizimle irtibata geçerseniz çok seviniriz. 

Örnek dilekçe: Av Turizmi Uygulama Talimatı'nın iptali için Danıştay'a başvuru

Türkiye çapında Av Turizmi Uygulama Talimatı kapsamında avlanmasına izin verilen hayvanların öldürülmesine engel olmak için Danıştay 10. Daire Başkanlığı’na hitaben hazırlanmış örnek dilekçeyi aşağıda bulabilir ve ilgili davaya müdahil olmak için kullanabilirsiniz. Yaşam savunucuları olarak hukuki mücadeleyi büyütmek, devam ettirmek ve duyurmak için de bizimle irtibata geçerseniz çok seviniriz. 

Kanun teklifine karşı bir kez daha sesimizi yüksetiyoruz!

Biz hayvan hakları savunucuları, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu’nun 30 Haziran Salı tarihinde onayladığı 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 9. maddesindeki değişikliğe dair kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Komisyonda onaylanan kanun teklifindeki 'yönetmelik ile belirlenir' ifadesi; yaban hayvanlarının ‘insana veya mala zarar’ verme iddiasıyla öldürülmelerinin kolaylaştırılması ile yaban hayvanlarının bilimsel araştırmalarda kullanılması ve yurtdışından gelecek olan “üst düzey bürokratlara” ücretsiz bir şekilde öldürme imkânı tanınmasının önünü açıyor.

Hayvanat bahçesi tasarım yarışmasına dair TMMOB Gaziantep ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne çağrımız

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) ve Yunuslara Özgürlük Platformu ortak görüşü: "Koşulları ne olursa olsun hayvanat bahçeleri esir kampıdır"

TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte "Hayvanat Bahçesi Giriş Kapısı Fikir Projesi Yarışması” düzenlediğini büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye çapındaki hak ve adalet arayışlarına destek vermeyi sorumlulukları arasında gören ve her türlü zorbalığa karşı yaşam hakkını savunan TMMOB gibi bir mesleki demokratik kitle örgütünün, hayvan hapishaneleri olan hayvanat bahçelerine bu yolla destek vermesi kabul edilemez bir çelişki.

Nesli tehlikedeki yavru nehir yunusuna işkence yapıldı

Covid-19 pandemisi nedeniyle insanların evlere kapanması, dünyanın farklı ülkelerinden doğanın canlandığına ve yenilendiğine dair umut verici haberleri de beraberinde getirdi. Hindistan'daki Ganj Nehri'nin kollarından biri olan Hoogly'de de yıllar sonra ilk kez, insan kaynaklı su kirliliğinin, araç ve insan trafiğinin azalmasına bağlı olarak, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Ganj nehir yunuslarının (Platanista gangeticayeniden görüldüğü medya kanalları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından iddia edilmişti. 

İnsanlık serüveninde hayvancılık endüstrisi, ticaret ve salgınlar

Fotoğraf: Dedi Sahputra / EPA

Yazı: Öykü Yağcı, Sivil Sayfalar, 10 Nisan 2020

Geçtiğimiz haftalarda The Guardian gazetesinde Laura Spinney imzasıyla yayımlanan bir makale[1], salgın sürecinde karşılaştığım pek çok yazı gibi COVİD-19 pandemisinde endüstriyel hayvancılığın rolünü sorguluyordu. Kuş gribinden domuz gribine kadar hayvansal ürünlerin üretim biçimine dair tarihsel ve güncel bir perspektif sunan makale, aradaki bağlantıyı net bir şekilde ortaya koyan çok önemli bilimsel çalışmalar da paylaşıyordu.

Kuş ve domuz gribiyle ilgili olarak makaledeki bazı çarpıcı bölümlere bu yazımda yer verirken, aynı zamanda Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi biriminde görev yapan Opr. Dr. Suat Erus’a da, hayvancılığın salgınlar gibi insan sağlığı açısından doğrudan ve dolaylı yıkıcı sonuçlarını soruyorum. Ayrıca Vegan Sağlık Profesyonelleri Twitter hesabı ve YouTube kanalı aracılığıyla “beslenmeyle ilgili çarpıtılmamış bilimsel verileri sunmayı amaçlayan” bir hekim olarak görüşünü ve değerlendirmelerini merak ediyorum.

Yeni tip koronavirüs’ten ders çıkaracak mıyız, çıkarmak zorunda mıyız?

Dünyayı sosyal, ekonomik ve politik düzeyde hiç beklenmedik bir anda benzersiz bir yıkıma uğratan COVID-19 pandemisi, milyonlarca insanı umutsuzluğa sürüklüyor, pek çok kişi için bir distopyayı temsil ediyor.

Olur da yakın (veya uzak) bir zamanda yeni tip koronavirüs’ten kurtulabilirsek, bir sonraki pandemiyi beklemeden beslenme, hobi, eğlence, giyim ve turizm  alışkanlıklarımızı, kısaca bireyler olarak yaşantımızı ve hükümetler nezdinde yasalarımızı değiştirecek miyiz?

Doğa ve hayvanlarla ilişkimizi sorgulamak için daha uygun bir zaman, daha acil bir gerekçe var mı? Veya tüm bunlardan ders çıkaracak mıyız, çıkarmak zorunda mıyız?

Fotoğraf: Celina Teague, Tashkeel “Plastik” grup sergisinden, Tashkeel arşivi

Yazı: Öykü Yağcı, Sivil Sayfalar, 27 Mart 2020

12 yılda 25 yunusa ne oldu?

2016’dan bu yana hayvan hakkı ihlallerini raporlayan Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Yunuslara Özgürlük Platformu ve Dört Ayaklı Şehir’in katılımıyla 2020’nin ilk raporunu açıkladı. Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunda kapatılması ve yasaklanması tavsiye edilen yunus parklarındaki ihlaller de toplantıda gündeme getirildi. 

Türkiye'ye örnek yasa tasarısı: Yunus ve balina esareti yasaklansın

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yunus ve balina esaretini sonlandıracak yasa tasarısı Amerikan Senatosu'na sunuldu. Türkiye'de hayvan esaretinin sona ermesi için çalışan Yunuslara Özgürlük Platformu ve Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), bu girişimi Hayvan Hakları Kanunu hazırlık sürecinde Türkiye'ye örnek bir gelişme olarak değerlendirerek TBMM'ye çağrıda bulundu.

İlgili Video: 
See video

Türlerin Yaşam Hakkı programında Hayvan Hakları Kanununa Doğru

Şubat ayı boyunca, 94.9 Açık Radyo'da "Türlerin Yaşam Hakkı" programında Işıl Karaelmas ile, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporunun geçtiğimiz yıl Ekim ayında Meclis'e sunulmasının ardından, uzun süredir beklenen hayvan hakları kanununda gelinen noktayı, TBMM'de milletvekilleriyle yaptığımız görüşmeleri ve yasama sürecine dair ilettiğimiz talepleri konuştuk.

İlgili Video: 
See video

TBMM - Yunus Parkları Kapatılsın: İstanbul Veteriner Hekimleri Odası ile görüştük

Hayvanlı kara ve su sirklerinin yasaklanıp kapatılması için verdiğimiz mücadele kapsamında Hayvan Hakları İzleme Komitesi - HAKİM ile birlikte, bünyesinde Yaban Hayat ve Egzotik Hayvan Hekimliği Komisyonu'nu barındıran İstanbul Veteriner Hekimler Odası'yla yaptığımız görüşmede olumlu ve destekleyici mesajlar aldık.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan milletvekilleri: Yunus gösteri ve terapi merkezleri kapatılmalıdır

Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulan 200 sayfalık raporun öne çıkan maddeleri, 16 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da diğer milletvekilleriyle paylaşıldı. 

Yeni yunus parklarının yasaklanmasını ve mevcut 10 adet tesisin de iki yıl içinde kapatılmasını öngören komisyon raporuna dair Genel Kurul'da söz alan milletvekilleri, yasama sürecinde yunus parklarının yasaklanıp kapatılması için bir kez daha görüş bildirdi. Yunus parkı sahiplerinin dernek adı altında Meclis'te yürüttüğü lobicilik faaliyetlerine karşı diğer vekilleri de uyararak komisyon raporunda hayvanların lehine olan tavsiye kararlarının ticari ve ekonomik çıkarlar uğruna esnetilmemesi çağrısında bulundular. 

İlgili Video: 
See video

Hayvan Hakları Yasası için Meclis’teyiz - 1

14-17 Ocak tarihlerinde Hayvan Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu temsil heyeti olarak, öncelikli olarak kanun teklifinin sevk edileceği Tarım Komisyonu üyeleri olmak üzere, tüm partilerin vekilleri ile TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu raporuna yönelik değerlendirmelerimizi ve beklenen Hayvan Hakları Kanunu’na dair kırmızı çizgilerimizin de yer aldığı taleplerimizi sunduğumuz görüşmeler gerçekleştirdik. 

Gülümseyen tehlike: Yunusla “tedavi”

Bilimsel dayanağı olmayan “yunusla terapi” kalıcı iyileşme sağlamadığı gibi büyük paralara maloluyor. Tabii bir de “gülümseyen” yunusların hayatına.

Yazı: Gökhan Tan, Habervesaire.com, 25 Nisan 2008 

Karizmatik bir hayvan yunus. Güçlü, dinamik ve “gülümseyen” yüzüyle içimizdeki iyiye hitap eden, sevimli bir memeli.

Hayvan Hakları Yasası İçin Mücadelede Nereden Nereye?

Hayvan hakları savunucularının uzun süredir mücadele verdiği Hayvan Hakları Yasası'nın görüşülmesine TBMM'de önümüzdeki günlerde başlanıyor.

Burak Özgüner 

Yazı: Aslı Alpar, Sivil Sayfalar, 11 Ocak 2020

Hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenmesi ve bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla geçtiğimiz yıl Şubat ayında TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

Çocuklar adaletsizliğe ortak edildi!

Meslek etiğini yok sayan basın, Milli Eğitim’in çağrısına kulak tıkayan okullar yunus parkı patronlarının çıkarı için birleşti. Çocuklar adaletsizliğe ortak edildi!

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yunus parkı gezisini iptal ettiğini duyurmamızın hemen ardından, Muğla'daki bir veya birkaç okulun öğrencilerini Bodrum'daki yunus gösteri merkezine götürdüğünü ve bu sakıncalı durumun yerel basın tarafından “yunus parkında izdiham” başlığıyla ulusal basına servis edildiğini üzülerek öğrendik. 

İlgili Video: 
See video

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Milli Eğitim Bakanlığı'na: Hayvana eziyet anlayışından uzak geziler önerin

Yunuslara Özgürlük Platformu ve HAKİM'in "Benim tatilim, hayvanların esareti" olmasın çağrısına İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de destek verdi. Merkez, Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe hazırlayarak bu tür tesislere yönelik gezilerden bir an önce vazgeçilmesini, imzalanan protokoller varsa feshedilmesi talep etti. 

İlgili Video: 
See video

Bakanlığa ara tatilde yunus parkı tepkisi: "Benim tatilim hayvanların esareti olmasın"

Bu yıl ilk kez 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatilinde, MEB'in yunus parkı, aqua park ve hayvanat bahçesi ziyareti önerisi kamuoyundan büyük tepki çekti.

Bodrum yunus parkındaki tutsak yunuslardan biri

İlgili Video: 
See video
İlgili Video: 
See video

Benim tatilim, hayvanların esareti olmasın!

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde paylaşılan ara tatil programında, Muğla ve Aydın gibi çeşitli illerin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından çocukların gezi programları kapsamında topluca yunus gösteri merkezlerine, hayvanat bahçelerine ve aqua park denilen tematik akvaryumlara yönlendirildiğini, götürülmeye çalışıldığını gördük.  

Çizim: Aslı Alpar

İlgili Video: 
See video

Basın Toplantısı: TBMM Hayvanlardan Taraf Ol

Hayvan haklarını savunan sivil toplum örgütleri İstanbul'da gerçekleştirdikleri basın toplantısında, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun 22 Ekim'de Meclis Başkanlığı'yla paylaştığı rapora dair görüşlerini, eleştirilerini ve endişelerini aktardı. Toplantıda hak ihlallerinin en çok yaşandığı hayvancılık endüstrisine dair çarpıcı veriler de paylaşıldı.

İmza kampanyası: Expedia turizm şirketi grubu, yunus parklarına verdiği desteği geri çeksin

Hayvanların tutsaklığı üzerinden milyarlarca dolar kazanç elde eden esaret endüstrisi, yunusların ömür boyu hapis hayatından "mutlu" olduklarına inanmanızı istiyor. Oysa yunusların yüzlerindeki ifade, yalnızca fizyolojik bir özellik ve doğanın bir aldatmacası. 

Selfie tutkusu nesli tehlike altındaki fokları rahatsız ediyor

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) yaptığı güncel bir araştırmaya göre, sosyal medya fotoğraf paylaşımı platformu Instagram'da #monkseal (Keşiş foku) etiketiyle paylaşılan fotoğrafların neredeyse yüzde 18'inde insanların, nesli tehlike altındaki bu hayvanları açıkça rahatsız ettiği görüldü. 

NOAA'da görev yapan bilim insanları, araştırmayla birlikte bu fotoğrafı yayımladı. ©NOAA


Sitemizdeki yazı, görsel ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Siz de katılın! drupal-love-right.png
Siz de katılın! drupal-love-LEFT.png