Bodrum Dolphin Park Kapatılsın: Zaman Çizelgesi

08.04.2011 – Deniz memelilerini koruma kuruluşu temsilcileri ProWal Genel Başkanı Andreas Morlok ile WDSF Genel Başkanı Jürgen Ortmüller, Bodrum Güvercinlik’te yunus parkı açılmaması için dönemin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’dan destek istedi. Kocadon, Bodrum Belediye Başkanı olduğu sürece böyle bir tesise izin vermeyi düşünmediğini söyledi. Fakat bu görüşmeden tam bir ay sonra tesise Kocadon imzalı ruhsat verildi.
24.05.2011 – Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Güvercinlik’teki tesis için 312 sayılı ruhsatı düzenledi. Bodrum Belediyesi’nden resmi yollarla istememize rağmen alamadığımız ruhsatın kopyasını dönemin Mumcular Belediyesi temin etti. Resmi ruhsatta tesisin ana faaliyeti “içkili lokanta”, tali faaliyeti “yunus gösteri merkezi” olarak belirtilmişti. 

08.12.2011 – Bodrum Güvercinlik’teki yunus parkı geçici süreyle boşaltılmış, 4 yunus, bu tarihte halen açık olan Kaş’taki yunus parkına taşınmıştı. Yine Aralık ayında Bodrum’daki tesise üç yeni yunus getirildi; ardından bir mors ve iki deniz aslanı hapsedildi. Hayvanların hepsi, 07.08.2012 tarihinde geri verilmek üzere Ukrayna şirketi Razvaga’dan kiralanarak geçici olarak ithal edilmişti. 12UA002892 no’lu sözleşmeyle kiralanan hayvanlardan biri olan morsun kökeni Rusya’ydı.

27.12.2011 – Yunuslara Özgürlük Platformu, Facebook’ta “Yunus Parkları Kapatılsın” sayfalarına gelen bir ihbarın ardından, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’dan Bodrum’daki parkın ruhsatı ve statüsü hakkında bilgi almak amacıyla e-mail yoluyla bilgi istedi, BİMER ve tüm yetkili kurumlara bilgi talebinde bulundu.

09.01.2012 – Bodrum Belediyesi yanıtında, yunus merkezinin Ağustos itibarıyla Mumcular Belediyesi’nin sorumluğuna geçtiğini, bu nedenle sınırları dışında bırakılan bu merkezle ilgili bir girişimde bulunmalarının olanaksız olduğunu belirtti. Bu gelen yanıttan sonra, Yunuslara Özgürlük Platformu başvurularını bu kez Mumcular Belediyesi’ne yönlendirdi. Neticesinde Mumcular Belediyesi tesisin 312 nolu ruhsatının bir kopyasını paylaştı (22.2.2012). Ruhsat, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un imzasını taşıyordu ve onun izniyle alınmıştı.

18.06.2012 – Kaş’taki dört yunustan ikisi, akşam saatlerinde bir sebze kamyonunun arkasına yüklenerek Bodrum Güvercinlik’teki yunus parkına getirildi. West ve Ada oldukları ilgili taşıma belgelerinde yazan iki yunus, 11 Haziran 2012 tarihli “yunuslara sağlık kontrolü” talebimizden tam bir hafta sonra Bodrum Güvercinlik’teki yunus gösteri merkezine apar topar sebze kamyonu arkasında taşınmış  ve yunusların sağlığından hiçbir şekilde haber alınamamıştır. Nitekim Kaş’ta yaşayan sivil toplum temsilcilerinden oluşan bir grup, yunusların taşınma sırasında birkaç kez yere düşürüldüğünü ve sebze kamyonuna yüklenirken kuyruklarını çarparak vücutlarının zarar gördüğüne şahit olmuştur.

19.01.2014 – Yaban Hayatı Eylem Grubu Başkanı Büyükelçi (E) Süha Umar’ın araştırmaları sonucu, Ukrayna’dan ithal edilen 3 yunus için düzenlenen CITES belgelerinin usulsüz oldukları öğrenildi (Bu belgeler kamuoyuna açık şekilde paylaşılmamaktadır; resmi süreçlerde kullanılmak üzere tarafımızca korunmaktadır) : a. O sırada Ukrayna’nın yunus ihraç kotası bulunmuyordu. b. Yunusların ticari amaçlarla kullanılmaları Bern Sözleşmesi (Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi) gereğince yasak olduğu için, CITES belgelerinde amaç olarak E ve S (Eğitim ve Bilim) olarak belirtilmiş, ancak gümrük belgelerinde
gerçek amaç belirtilmiştir: “Gösteri Amaçlı”. Ayrıca tesisin ilgili bakanlıklardan alınan ayrı bir ruhsata sahip olmadığı tespit edildi ve kaçak inşaat yapılarının bulunduğu tespit edildi. Tesisteki mors, sağlık sorunları yaşadığı için Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü’nün veterineri tarafından Ukrayna’ya geri gönderildi.
Fotoğraf: Yunuslara Özgürlük Platformu & ProWal

05.03.2014 – Kaş’tan getirilen 2 yunus Güvercinlik’ten gönderilidi, bu tarihte nerede oldukları tespit edilemedi. Kısa bir sure sonra tesise yeni ve genç bir yunus hapsedildi. Genç yunus için düzenlenmiş hiçbir CITES belgesinin bulunmadığı anlaşıldı. Yunuslara Özgürlük Platformu Bodrum Dolphin Park ticari işletmesindeki usulsüzlükleri detaylı bir şekilde anlatan dilekçeyi belgeleriyle birlikte Bodrum Belediyesi’ne ve tüm yetkili bakanlıklara gönderdi.

09.03.2014 – Yunuslara Özgürlük Platformu, yazar Buket Uzuner ile birlikte change.org sitesinde Bodrum Yunus Parkı’nın kapatılması için imza kampanyası başlattı.

13.04.2014 – Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Doğan, Bodrum Yunus Parkı’ndaki ihlalleri köşesine taşıdı. CNN Türk ise, 22 Nisan Ana Haber Bülteni’nde özgürlük mesajlarımıza ve Bodrum Yunus Parkı’yla ilgili çalışmalarımıza yer verdi. Yeşim Önder’in Halikarnas FM’deki Yaşamevi programı da, yine Nisan ayı başında Bodrum sakinlerinin özgürlük mesajlarıyla yerelde yankılandı.
25.04.2014 – Sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu baskısı sonucu İzmir’de açılması planlanan yunus parkı projesinin iptal edilmesi, Kaş ve Fethiye’deki yunus parklarının kapatılmasının ardından, Yunuslara Özgürlük Platformu TBMM’de yapılan Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişiklikler ile ilgili toplantıda görüşülmesi için TBMM Alt Komisyonu’na ayrıntılı bir rapor gönderdi ve bir kez daha, Bodrum Dolphin Park dahil Türkiye’deki tüm yunus parklarının yasaklanması gerektiğini vurguladı. Platform, diğer hayvan hakları örgütleriyle birlikte TBMM Çevre Komisyonu toplantısına katılarak yunus parklarının ve hayvanlı sirklerin kapatılması ve yasaklanması için önerge sundu.

02.05. 2014 – Yunuslara Özgürlük Platformu CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) Komitesi’ni de Bodrum başta olmak üzere Türkiye’deki gösteri merkezlerindeki usulsüzlükler hakkında ayrıntılı eklerle bilgilendirerek konuyu uluslararası düzeye taşıdı. Dosya dönemin CITES Genel Sekreteri Mr. John E. Scanlon’un dikkatine gönderildi. Komiteden dosyanın en yakın zamanda inceleneceğine dair yanıt alındı.

20.6.2014 Bodrum Dolphin Park yunus gösteri ve terapi merkezinin kapatılması için yazar Buket Uzuner, Yunuslara Özgürlük
Platformu ve Bana Göz Kulak Ol Derneği’nin (BGKO) change.org sitesinde ortaklaşa başlattıkları imza kampanyasında toplanan 40.000 imza ve (ikinci) dilekçe Bodrum Belediye Başkan Vekili’ne teslim edildi; Bodrum Kaymakamı bilgilendirdi; mevcut yasaların uygulanarak yunus parkının kapatılması talep edildi. Bodrum Belediyesi önünde yapılan eyleme 2011’den bu yana yürüttüğümüz mücadeleyi yeniden güçlendiren Yaban Hayatı Eylem Grubu Başkanı Emekli Büyükelçi Süha Umar başta olmak üzere, Mavi Yol Girişimi, Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Sualtı Derneği, TEMA Vakfı Bodrum Gönüllüleri, Bodrum Gezi Dayanışması ve Bodrum Çarşı taraftar grubu gibi birçok yerel stk ve oluşum, çok sayıda Bodrumlu ile birlikte katıldı. Aylar öncesinde randevu alınıp teyit edilmesine rağmen dönemin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hasta olduğu gerekçesiyle görüşmeye iştirak etmedi. Ancak aynı gün Peksimet Köyü’nde ve Ali Şen ziyaretinde görüldü

24.06.2014 – Mahkeme kararına rağmen davalık oldukları Razvaga firmasından “kiralanan” deniz memelileri Bodrum Dolphin Park işletmecileri tarafından firmaya iade edilmedi; geçici ithalat süresinin bitmesine rağmen yurtdışına gönderilmediler ve “yedi-eminlik” statüsünde olmalarına rağmen Eylül 2014 itibarıyla yunus parkında çalıştırıldılar. Razvaga’nın avukatlarının bu konudaki tüm tespitleri, suç duyuruları ve başvuruları sonuçsuz kaldı.

14.07.2014 – Yunuslara Özgürluk Platformu, Bodrum Kent Konseyi ve Gümüşlük Forum’un Bodrum’daki temsilcileri, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a bizzat 40.000 imzayı teslim etti ve bir kez daha belediyenin verdiği, altında Kocadon’un imzası bulunan, usulsüz ruhsatın iptal etmesini istedi.

20.07.2014 – Bodrum Ilgınlar Plaj Kamping alanında bulunan Neşeli Kamp’taki 6-11 yaş grubu çocuklar tutsak yunuslara ve hayvanlara özgürlük için bir atölye düzenledi ve kamping sınırları içinde yaptıkları sembolik yürüyüşle yetişkinlerin duyarlılığını artırmaya çalıştılar. 

12.08.2014 – Bodrum Belediyesi Encümen kararı sonucu, tesisin deniz ve karadaki kaçak inşaatları için para cezasının kesilmesi kararlaştırıldı. Karar, 01.09.2014 tarihinde Bodrum İmar Birimi’ne gönderildi.

16.09.2014 – Bodrum Dolphin Park’ın kapatılacağına dair haberler medyada yer aldı. Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Yaman Olga, “Ağustos ayı sonunda alınan Bodrum Belediyesi Encümen kararında, tesisin denizdeki ve karadaki kaçak inşaatları için para cezası kesilmesi için adım atılmıştır. Karar, 1 Eylül 2014 tarihinde Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Bodrum Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne göre bu karar ruhsatın iptali için yeterli” açıklamasında bulundu. Ancak bu tarihten itibaren ne Bodrum Belediyesi, ne de yetkili diğer kurumlar, tesisteki usulsuzlükler ve hak ihlalleri doğrultusunda ruhsatı iptal etmedi.

Aradan geçen süre zarfında belediye başkanı değişmediğinden, tesisle ilgili herhangi bir değişiklik olmadı.

05.06.2019 – Yerel seçimlerin ardından Bodrum belediye başkanının değişmesi ve Ahmet Aras’ın göreve gelmesiyle birlikte Yunuslara Özgürlük Platformu, Buket Uzuner ile birlikte 2014’te başlattığı change.org imza kampanyasını #BodrumYunusParkinaHayir etiketiyle  yeniden devreye soktu ve bir kez daha kamuoyundan destek istedi.

Bodrum Dolphin Park yunus gösteri ve terapi merkezinin kapatılması talebimize dair süreç hakkında ek bilgi ve içerik için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.